Gminne Dożynki Smaszew 2010 r

poniedziałek, 23, maj 2011
29 sierpnia 2010 r. w miejscowości Smaszew odbyły się Gminne Dożynki, które o godz. 15:00, rozpoczęła msza św. na placu przy Szkole Podstawowej w Smaszewie.
 
Po mszy wszyscy uczestnicy w dożynkowym korowodzie podążyli na plac przy strażnicy OSP. W korowodzie oprócz starostów dożynkowych, władz samorządowych oraz delegacji wieńcowych z pozostałych sołectw, udział wzięli również zaproszeni goście, zespół Wrzos z Grzymiszewa, artyści z Ukrainy oraz pozostali uczestnicy dożynek.
 
Kiedy wszyscy zajęli miejsca odśpiewano Hymn Państwowy. Następnie zespół Wrzos zaśpiewał tradycyjne pieśni dożynkowe, opowiadające o ciężkiej pracy rolników.
Przedstawiono również starostów dożynkowych: Katarzynę Gronostaj oraz Marka Jakubowskiego,którzy to wprowadzili korowód dożynkowy na plac przy strażnicy OSP Smaszew.
 
Starostowie przekazali również tradycyjny chleb dożynkowy na ręcę Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków- Grzegorza Ciesielskiego.
 
Jak tradycja nakazuje przystąpiono do uroczystego pokrojenia chleba, którego dokonali: Burmistrz Grzegorz Ciesielski, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Hryniuk, Starostowie Katarzyna Gronostaj oraz Marek Jakubowski, a także ks. probosz Stanisław Nowak.
 
Chlebem zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy dożynek.
Po tej części głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzego Ciesielski, który wspomniał o ciężkiej pracy rolnika, jej znaczeniu w codziennym życiu, a w szczególności jej wpływ na życie Gminy i Miasta Tuliszków, która jest gminą rolniczą. Podziękował on również w imieniu wszystkich mieszkańców gminy za wysiłek włożony w produkcje plonów, które znajdują się na naszych stołach.
 
Po przemówieniu przyszedł czas na prezentacje wieńców dożynkowych, przygotowanych przez sołectwa  Smaszew, Sarbicko, Ogorzelczyn, Tarnowę, Zadworną, Grzymiszew, Wróblinę oraz Wielopole. Oceny wieńców dokonali Burmistrz Gminy i Miasta Grzegorz Ciesielski, Przewodniczący RM Piotr Hryniuk, Starostowie dożynkowi oraz ks. prałat Stanisław Nowak, który dokonał również podsumowania prezentacji wieńców.
o reprezentowania Gminy Tuliszków wybrano wieniec przygotowany przez gospodarzy tj. sołectwo Smaszew. W ramach podziękowania wszystkim sołectwom, które przygotowały wieńce tuliszkowski samorząd wręczył drobne nagrody.
 
Podczas dożynek wręczono również nagrody w konkursie "Najładniejsza Posesja Gminy Tuliszków 2010". Powołana przez burmistrza komisja, po dokonaniu wizji lokalnej na zgłoszonych posesjach, przyznała następujące miejsca:
I miejsce – posesja Anny Jakubowskiej ze Smaszewa
II miejsce – posesja Józefa Gronostaja z Imiełkowa
III miejsce – posesja Agnieszki i Krzysztofa Górskich ze Smaszewa
Ponadto komisja wyróżniła posesje: Anny Wardeńskiej i Jadwigi Zając z Krępy.
Wręczenia podziękowań i nagród dokonał Burmistrz Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący RM Piotr Hryniuk.
 
Oficjalna część dożynek zakończyło wspólne odśpiewanie "Roty".
 
Część artystyczną rozpoczął zespół Wrzos z Grzymiszewa, który przedstawił zebranym przyśpiewki dożynkowe. W przerwie ich występu podziękowano sponsorom i organizatorom, którzy pomogli zorganizować uroczystości dożynkowe w Smaszewie, mianowicie:  Telesforowi Jakubowskiemu, Czesławowi Goździkiewiczowi, Stefanowi Markiewiczowi, Jakubowi Janickiemu, Małgorzacie i Marianowi Manickim, Zdzisławowi Pietrzakowi, Jerzemu Zabłockiemu, Halinie Gronostaj, Ewie Tuszyńskiej, Waldemarowi Radeckiemu, Tomaszowi Jasińskiemu, Stanisławowi Grzegorczykowi, Radosławowi Andrzejewskiemu, Czesławowi Michalikowi, Bankowi Spółdzielczemu w Koninie, Mleczarni Turek, Tomaszowi Dembowskiemu z AWG Polonez, radzie sołeckiej i mieszkańcom Smaszewa, dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej, prezesowi i druhom z jednostki OSP w Smaszewie, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuliszkowie; Policji, Zespołowi „Wrzos” z Grzymiszewa i wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Dożynek.
 
Druga część programu artystycznego przygotowana przez Zespoł Ludowy Wrzos miała cygański charakter. W takich też strojach wystąpiły Panie, prezentując utwory tematycznie związane z kulturą romów.
Po Wrzosie wystąpił zespół Gracja z Ukrainy, pod kierownictwem Oleksandra Matsiuka.
Na sam koniec odbyła się zabawa taneczna. Całość zakończyła się w późnych godzinach wieczornych.
29 sierpnia 2010 r. w miejscowości Smaszew odbyły się Gminne Dożynki,
które o godz. 15:00, rozpoczęła msza św. na placu przy Szkole Podstawowej w Smaszewie.
Po mszy wszyscy uczestnicy w dożynkowym korowodzie podążyli na plac przy strażnicy OSP. W korowodzie oprócz starostów dożynkowych, władz samorządowych oraz delegacji wieńcowych z pozostałych sołectw, udział wzięli również zaproszeni goście, zespół Wrzos z Grzymiszewa, artyści z Ukrainy oraz pozostali uczestnicy dożynek.
 
Kiedy wszyscy zajęli miejsca odśpiewano Hymn Państwowy. Następnie zespół Wrzos zaśpiewał tradycyjne pieśni dożynkowe, opowiadające o ciężkiej pracy rolników.
Przedstawiono również starostów dożynkowych: Katarzynę Gronostaj oraz Marka Jakubowskiego,którzy to wprowadzili korowód dożynkowy na plac przy strażnicy OSP Smaszew.
 
Starostowie przekazali również tradycyjny chleb dożynkowy na ręcę Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków- Grzegorza Ciesielskiego.
 
Jak tradycja nakazuje przystąpiono do uroczystego pokrojenia chleba, którego dokonali: Burmistrz Grzegorz Ciesielski, Przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Hryniuk, Starostowie Katarzyna Gronostaj oraz Marek Jakubowski, a także ks. probosz Stanisław Nowak.
 
Chlebem zostali poczęstowani wszyscy uczestnicy dożynek.
Po tej części głos zabrał Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzego Ciesielski, który wspomniał o ciężkiej pracy rolnika, jej znaczeniu w codziennym życiu, a w szczególności jej wpływ na życie Gminy i Miasta Tuliszków, która jest gminą rolniczą. Podziękował on również w imieniu wszystkich mieszkańców gminy za wysiłek włożony w produkcje plonów, które znajdują się na naszych stołach.
 
Po przemówieniu przyszedł czas na prezentacje wieńców dożynkowych, przygotowanych przez sołectwa  Smaszew, Sarbicko, Ogorzelczyn, Tarnowę, Zadworną, Grzymiszew, Wróblinę oraz Wielopole. Oceny wieńców dokonali Burmistrz Gminy i Miasta Grzegorz Ciesielski, Przewodniczący RM Piotr Hryniuk, Starostowie dożynkowi oraz ks. prałat Stanisław Nowak, który dokonał również podsumowania prezentacji wieńców.
o reprezentowania Gminy Tuliszków wybrano wieniec przygotowany przez gospodarzy tj. sołectwo Smaszew. W ramach podziękowania wszystkim sołectwom, które przygotowały wieńce tuliszkowski samorząd wręczył drobne nagrody.
 
Podczas dożynek wręczono również nagrody w konkursie "Najładniejsza Posesja Gminy Tuliszków 2010". Powołana przez burmistrza komisja, po dokonaniu wizji lokalnej na zgłoszonych posesjach, przyznała następujące miejsca:
I miejsce – posesja Anny Jakubowskiej ze Smaszewa
II miejsce – posesja Józefa Gronostaja z Imiełkowa
III miejsce – posesja Agnieszki i Krzysztofa Górskich ze Smaszewa
Ponadto komisja wyróżniła posesje: Anny Wardeńskiej i Jadwigi Zając z Krępy.
Wręczenia podziękowań i nagród dokonał Burmistrz Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący RM Piotr Hryniuk.
 
Oficjalna część dożynek zakończyło wspólne odśpiewanie "Roty".
 
Część artystyczną rozpoczął zespół Wrzos z Grzymiszewa, który przedstawił zebranym przyśpiewki dożynkowe. W przerwie ich występu podziękowano sponsorom i organizatorom, którzy pomogli zorganizować uroczystości dożynkowe w Smaszewie, mianowicie:  Telesforowi Jakubowskiemu, Czesławowi Goździkiewiczowi, Stefanowi Markiewiczowi, Jakubowi Janickiemu, Małgorzacie i Marianowi Manickim, Zdzisławowi Pietrzakowi, Jerzemu Zabłockiemu, Halinie Gronostaj, Ewie Tuszyńskiej, Waldemarowi Radeckiemu, Tomaszowi Jasińskiemu, Stanisławowi Grzegorczykowi, Radosławowi Andrzejewskiemu, Czesławowi Michalikowi, Bankowi Spółdzielczemu w Koninie, Mleczarni Turek, Tomaszowi Dembowskiemu z AWG Polonez, radzie sołeckiej i mieszkańcom Smaszewa, dyrekcji i pracownikom Szkoły Podstawowej, prezesowi i druhom z jednostki OSP w Smaszewie, Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tuliszkowie; Policji, Zespołowi „Wrzos” z Grzymiszewa i wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie Dożynek.
 
Druga część programu artystycznego przygotowana przez Zespoł Ludowy Wrzos miała cygański charakter. W takich też strojach wystąpiły Panie, prezentując utwory tematycznie związane z kulturą romów.
Po Wrzosie wystąpił zespół Gracja z Ukrainy, pod kierownictwem Oleksandra Matsiuka.
Na sam koniec odbyła się zabawa taneczna. Całość zakończyła się w późnych godzinach wieczornych.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin