Konkurs

poniedziałek, 23, maj 2011
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy posesji, znajdujących się na terenie gminy.
2. Uczestników w konkursie mogą zgłaszać:
- Radni,
- Sołtysi,
- właściciele posesji.
3. Zgłoszenie powinno zawierać Imię i Nazwisko właściciela, adres oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenia będą przyjmowane w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków do dnia 24 sierpnia 2010 r. na formularzach dostępnych w punkcie informacyjnym.
4. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków oceniając posesję zgodnie z poniższymi kryteriami:
- Stan techniczny i estetyka budynku
- Architektoniczne powiązanie ogrodzenia i zagrody z otoczeniem
- Atrakcyjność i kompozycja części ogrodowo-wypoczynkowej
- Ogólny ład przestrzenny i porządek oraz stan sanitarno-higieniczny
- Ogólne wrażenie estetyczne
- Nowatorstwo
5. Laureaci poprzednich edycji konkursu będą oceniani wyłącznie w kategorii wprowadzonych zmian względem poprzednich lat.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gminno-Parafialnych Dożynek w dniu 29 sierpnia 2010 r., które odbędą się w Smaszewie.
7. Za pierwsze 3 miejsca przewidziano nagrody.
8. Konkurs zostanie przeprowadzony tylko w przypadku, kiedy zostanie zgłoszone minimum 5 posesji.
1. W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy posesji, znajdujących się na terenie gminy.
2. Uczestników w konkursie mogą zgłaszać:
- Radni,
- Sołtysi,
- właściciele posesji.
3. Zgłoszenie powinno zawierać Imię i Nazwisko właściciela, adres oraz telefon kontaktowy. Zgłoszenia będą przyjmowane w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy i Miasta Tuliszków do dnia 24 sierpnia 2010 r. na formularzach dostępnych w punkcie informacyjnym.
4. Oceny dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków oceniając posesję zgodnie z poniższymi kryteriami:
- Stan techniczny i estetyka budynku
- Architektoniczne powiązanie ogrodzenia i zagrody z otoczeniem
- Atrakcyjność i kompozycja części ogrodowo-wypoczynkowej
- Ogólny ład przestrzenny i porządek oraz stan sanitarno-higieniczny
- Ogólne wrażenie estetyczne
- Nowatorstwo
5. Laureaci poprzednich edycji konkursu będą oceniani wyłącznie w kategorii wprowadzonych zmian względem poprzednich lat.
6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Gminno-Parafialnych Dożynek w dniu 29 sierpnia 2010 r., które odbędą się w Smaszewie.
7. Za pierwsze 3 miejsca przewidziano nagrody.
8. Konkurs zostanie przeprowadzony tylko w przypadku, kiedy zostanie zgłoszone minimum 5 posesji.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin