Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja i Rozwój Fizyczny Dzieci Niepełnosprawnych

piątek, 20, maj 2011
29 czerwca 2010 roku rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego p.n. Aktywizacja i Rozwój Fizyczny Dzieci Niepełnosprawnych. W konkursie wpłynęła jedna oferta ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Promyk z Tuliszkowa. Komisja po dokonaniu analizy formalnej i merytorycznej zaopiniowała pozytywnie ofertę burmistrzowi, a ten zatwierdził wnioskowaną kwotę.
Koszt całkowity realizacji zadania- 35.928,99 zł (100%)
Wnioskowana kwota dotacji- 6.000,00 zł (16,7%)
Pozostałe środki- 29.928,00 zł (83,3%)
W dniu 1 lipca podpisano umowę.
29 czerwca 2010 roku rozstrzygnięto konkurs na realizację zadania publicznego p.n. Aktywizacja i Rozwój Fizyczny Dzieci Niepełnosprawnych.
W konkursie wpłynęła jedna oferta ze Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin Promyk z Tuliszkowa. Komisja po dokonaniu analizy formalnej i merytorycznej zaopiniowała pozytywnie ofertę burmistrzowi, a ten zatwierdził wnioskowaną kwotę.
Koszt całkowity realizacji zadania- 35.928,99 zł (100%)
Wnioskowana kwota dotacji- 6.000,00 zł (16,7%)
Pozostałe środki- 29.928,00 zł (83,3%)
W dniu 1 lipca podpisano umowę.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin