"WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI" SPOTKANIE DLA ROLNIKÓW NA TERENIE POWIATU TURECKIEGO

niedziela, 14, styczeń 2018

Z A P R O S Z E N I E

Dotyczące spotkań z rolnikami pod hasłem:

WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”

organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Spotkanie na terenie Powiatu Tureckiego odbędzie się  30-01-2018 r. o godzinie 1000  w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne w dzisiejszym rolnictwie.

Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniu to m.in.:

  1. Dopłaty bezpośrednie 2018 – wniosek przez internet.
  2. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020: Modernizacja gospodarstw rolnych oraz Premia dla młodych rolników, Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, Restrukturyzacja małych gospodarstw.
  3. Priorytety działalności Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego             w Poznaniu na rok 2018.
  4. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników, Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
  5. Zasady gospodarowania nieruchomościami rolnymi Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w 2018 roku. Działania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotyczące rynków rolnych, promocji produktów rolnych i żywnościowych.
  6. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i choroby guzowatej skóry bydła jako nowego zagrożenia dla Polski. Rolniczy handel detaliczny.
  7. Bezpieczeństwo pożarowe na obszarach wiejskich.
  8. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa – dla rolnictwa.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzenia różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin