POWIATOWY URZĄD PRACY W TURKU INFORMUJE

piątek, 12, styczeń 2018

STOWARZYSZENIE „EDUKACJA-MŁODZIEŻ" W PLESZEWIE


W ramach realizacji programu ERASMUS+ projektu pt. „Europejska Mobilność – Szansa
na sukces TRIO"


OGŁASZA NABÓR
na 3 m-ne staże zagraniczne we Włoszech
Staż dla kucharzy, kelnerów, barmanów


Staże dostępne są dla osób w wieku od 18 do 36 roku życia zarówno bezrobotnych jak  i nie będących bezrobotnymi np. studenci.


W ramach odbywanego stażu zapewniamy:
• Bezpłatne zakwaterowanie
• Wyżywienie; przejazdy lokalne
• 3 wycieczki (Rzym, Watykan, San Marino)
• Ubezpieczenie
• Kieszonkowe w wysokości 400 EURO za jeden miesiąc


Udokumentowanie osiągniętych efektów PORTFOLIO ABSOLWENTA:
• Europass Mobility
• Certyfikat potwierdzający odbycie mobilności zagranicznej
• Europejski System Transferu Osiągnięć w Kształceniu i Szkoleniu Zawodowym
(ECVET)
• List referencyjny wydany przez partnera zagranicznego

Spotkanie informacyjne dot. realizacji projektu odbędzie się w dniu 15.01.2018r. o
godz. 10:00 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Turku, ul. Komunalna 6 (sala Klubu
Pracy).


Zgłoszenia należy przesłać pocztą, faksem lub mailem na adres:


STOWARZYSZENIE „EDUKACJA-MŁODZIEŻ" W PLESZEWIE
AL. WOJSKA POLSKIEGO 21, 63-300 PLESZEW


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 501 742 726

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin