INFORMACJA

czwartek, 02, listopad 2017

Tuliszków, dnia 31 października 2017r.

                                                   

KURENDA  -  SILNY WIATR/II

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych, tj. w kukurydzy i roślinach okopowych w wyniku silnego wiatru/II.

Rolnicy zgłaszający straty powinni we wnioskach wykazać wszystkie uprawy, również te,    w których nie wystąpiły szkody. W tym przypadku w kolumnie 4 należy wpisać zero.

Podana powierzchnia upraw powinna zgadzać się z powierzchniami zadeklarowanymi we wniosku o dopłaty do ARiMR.

W przypadku prowadzenia towarowej produkcji zwierzęcej konieczne jest złożenie oświadczenia dotyczącego tej produkcji.

W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach, do gminy w której jest siedziba gospodarstwa należy dostarczyć protokoły z pozostałych gmin celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całego gospodarstwa.

Wnioski o oszacowanie należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie – punkt informacyjny. Wnioski będą przyjmowane do dnia 15 listopada 2017 r. w godzinach 800 – 1430.

Druk wniosku o oszacowanie strat oraz druki oświadczeń dotyczące produkcji zwierzęcej można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie (Punkt Informacyjny) lub pobrać ze strony internetowej www.tuliszkow.pl 

Wniosek do pobrania

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin