INFORMACJA

wtorek, 25, lipiec 2017

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tuliszkowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenie: prawa do świadczeń rodzinnych (zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, specjalnego zasiłku opiekuńczego), prawa do świadczeń wychowawczych ( 500+) oraz prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowe okresy świadczeniowe 2017/2018 przyjmowane są od dnia 01 sierpnia 2017r.

 Od dnia 01 sierpnia 2017r. przyjmowanie wniosków oraz obsługa interesantów realizowana będzie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuliszkowie pokoju nr 7

 poniedziałek - czwartek w godzinach od 7.30 do 14.00;

piątek w godzinach od 7.30 do 15.30

Wnioski można złożyć także w postaci elektronicznej.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz wymaganymi dokumentami od dnia 01 września 2017r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01 listopada 2017r. do dnia 31 grudnia 2017r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 28 lutego 2018r.

 W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub o świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2017r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata tych świadczeń przysługujących za miesiąc październik 2017r. następuje do dnia 31 października 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub o świadczenie z funduszu alimentacyjnegona nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz wymaganymi dokumentami od dnia 01 września 2017r. do dnia 31 września 2017r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada 2017r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub świadczenie z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz wymaganymi dokumentami od dnia 01 października 2017r. do dnia 31 października 2017r., ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia 2017r.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin