PODPISANIE UMÓW W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020

poniedziałek, 26, czerwiec 2017

Bez tytułu

W dniu 26 czerwca 2017 roku w Kaczkach Średnich podpisana została umowa o przyznanie pomocy ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Projekt pn. „Poprawa infrastruktury w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Tuliszków”.

Zakres projektu obejmuje 3 zadania inwestycyjne:

  1. Rozbudowę wraz z wyposażeniem hydroforni w Gadowskich Holendrach
  2. Rozbudowę wraz z wyposażeniem hydroforni w Imiełkowie
  3. Budowę przydomowej oczyszczalni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gadowskich Holendrach.

Wartość projektu: 2.613.465,56 zł

Kwota dofinansowania: 1.351.989,00 zł

 

Bez tytułu2

 

Ponadto podczas spotkania podpisana została umowa na „Rewaloryzację Placu Powstańców Styczniowych 1863 r.” ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 - LEADER.

Zakres projektu obejmował będzie obszar dwóch skwerów zieleni przy drodze krajowej i budynku byłego dworca autobusowego. Projekt zakłada uporządkowanie terenu poprzez wycinkę drzew, cięcia pielęgnacyjne, usunięcie krzewów o niskich walorach estetycznych i nieplanowanych nasadzeń. Istniejąca szata roślinna zostanie uzupełniona poprzez nasadzenia nowych drzew i krzewów. Zamontowane zostanie nowe oświetlenie. Układ zostanie skorygowany poprzez wykonanie alejek z kostki brukowej i alejek z nawierzchnią żwirową. Teren zostanie wyposażony w elementy małej architektury takie jak ławki i kosze.

Wartość projektu 232.914,20 zł.

Dofinansowanie :148.203,00 zł.

 

Zdjęcia źródło: www.turek.net.pl

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin