NABÓR WNIOSKÓW - PRZYMROZKI WIOSENNE

środa, 07, czerwiec 2017

KURENDA

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków informuje o możliwości zgłaszania strat powstałych w gospodarstwach rolnych, głównie w sadach w wyniku przymrozków wiosennych.

Rolnicy zgłaszający straty powinni we wnioskach wykazać wszystkie uprawy, również te, w których nie wystąpiły szkody. W tym przypadku w kolumnie 4 należy wpisać zero.

Podana powierzchnia upraw musi zgadzać się z powierzchniami zadeklarowanymi we wniosku o dopłaty do ARiMR.

W przypadku prowadzenia towarowej produkcji zwierzęcej konieczne jest złożenie oświadczenia dotyczącego tej produkcji.

W przypadku posiadania gruntów w kilku gminach, do gminy w której jest siedziba gospodarstwa należy dostarczyć protokoły z pozostałych gmin celem sporządzenia protokołu zbiorczego dla całego gospodarstwa.

Wnioski o oszacowanie należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie – punkt informacyjny. Wnioski będą przyjmowane od dnia 29 maja 2017r. do dnia 14 czerwca 2017,r. w godzinach 800 – 1430.

Druk wniosku o oszacowanie strat oraz druki oświadczeń dotyczące produkcji zwierzęcej można uzyskać      w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie (Punkt Informacyjny) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.tuliszkow.pl zakładka Ogłoszenia/ Dla rolników.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin