Spotkanie Noworoczne

środa, 18, maj 2011
20 stycznia 2010 roku w Sali Bankietowej Państwa manickich odbyło się Spotkanie Noworoczne, które stanowi podsumowanie poprzedniego roku, ale jest również okazją do wręczenia wielu wyróżnień. Spotkanie otworzył Grzegorz Ciesielskiego – Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, który powitał gości i podsumował rok 2009. Jego wypowiedź uzupełniła prezentacja multimedialna przygotowana przez Magdalenę Potrzebowską – informatyka Gminy i Miasta.
Następnie odbyła się uroczysta gala wręczenia Statuetek zwycięzcom Plabiscytu Burmistrza w następujących kategoriach:
- Firma Roku – za profesjonalizm i najwyższą jakość w swej działalności, dobre przykłady własnych osiągnięć oraz wpływ na rozwój całej społeczności lokalnej;
- Sponsor Roku – za przekazanie największych środków pomocowych innym podmiotom z terenu Gminy Tuliszków w poprzednim roku kalendarzowym;
- Rolnik Roku – za wzorowo prowadzone gospodarstwo rolne; wprowadzanie innowacji w produkcji rolnej i hodowli oraz umiejętność pozyskiwania środków z zewnątrz;
- Talent Roku – za szczególne osiągnięcia sportowe, humanistyczne, społeczne i inne dzieci i młodzieży;
Nominację do wyróżnienia mogły zgłaszać:
- jednostki organizacyjne Gminy Tuliszków;
- organizacje pozarządowe;
- inne jednostki otrzymujące wsparcie finansowe;
- osoby fizyczne;
- inne podmioty.
Werdykt Kapituły Plebiscytu odczytywali Radni RM w Tuliszkowie, a Statuetki wręczali: Burmistrz Grzegorz Ciesielski oraz Piotra Hryniuk, Przewodniczący RM.
W pierwszej kategorii - FIRMA ROKU zwyciężyła Firma Jakuba Janickiego z Tuliszkowa.
W kategorii SPONSOR ROKU zwycięzcą okazała się Piekarnia „Kasztelan” z Tuliszkowa.
ROLNIKIEM ROKU ogłoszono Tomasza Szulca ze Smaszewa.
Z kolei Statuetkę w kategorii TALENT ROKU otrzymała Wioletta Pigulska z M-GOK w Tuliszkowie.
Po tej części spotkania nastąpiło podsumowanie kulturalnych wydarzeń minionego roku, którego dokonał Mirosław Rojek – dyrektor M-GOK w Tuliszkowie. Następnie odczytał on werdykt Kapituły „Janusza z Tuliszkowa” Statuetki Człowieka Kultury roku 2009. Przyznano ją:  Dominice Bałdyce, Marcie Lewandowskiej, Anicie Szablewskiej i Adrianowi Pawłowskiemu,  którzy od 8 lat aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszej gminy, jako członkowie zespołu teatralnego: najpierw grupy „Kubusie”, a następnie „Wyobraźnia”. W swojej działalności zrealizowali ponad 10 spektakli, za które otrzymali nagrody. Największe osiągnięcia to nagrody jako zespół dziecięcy na: Międzypowiatowych Przeglądach Teatrów Dziecięcych w Dobrej i  Wielkopolskim Przeglądzie Teatrów o laur „Konińskiego Smoka”. Jako zespół młodzieżowy otrzymali: nagrodę na Przeglądzie Teatrów Gimnazjalnych „Gest” w Zagórowie, nagrodę na Przeglądzie Teatrów „Złota Maska” w Poznaniu. W roku ubiegłym zespół otrzymał główną nagrodę wójta Kazimierza Biskupiego. Członkowie zespołu aktywnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach w naszej gminie.
Na zakończenie zaproszono wszystkich na cześć artystyczną. W monodramie „Shirley Valentine”, wystąpiła Izabela Noszczyk aktorka teatralna i filmowa, znana między innymi z serialu „Na Wspólnej”.
20 stycznia 2010 roku w Sali Bankietowej Państwa manickich odbyło się Spotkanie Noworoczne,
które stanowi podsumowanie poprzedniego roku, ale jest również okazją do wręczenia wielu wyróżnień. Spotkanie otworzył Grzegorz Ciesielskiego – Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, który powitał gości i podsumował rok 2009. Jego wypowiedź uzupełniła prezentacja multimedialna przygotowana przez Magdalenę Potrzebowską – informatyka Gminy i Miasta.
Następnie odbyła się uroczysta gala wręczenia Statuetek zwycięzcom Plabiscytu Burmistrza w następujących kategoriach:
- Firma Roku – za profesjonalizm i najwyższą jakość w swej działalności, dobre przykłady własnych osiągnięć oraz wpływ na rozwój całej społeczności lokalnej;
- Sponsor Roku – za przekazanie największych środków pomocowych innym podmiotom z terenu Gminy Tuliszków w poprzednim roku kalendarzowym;
- Rolnik Roku – za wzorowo prowadzone gospodarstwo rolne; wprowadzanie innowacji w produkcji rolnej i hodowli oraz umiejętność pozyskiwania środków z zewnątrz;
- Talent Roku – za szczególne osiągnięcia sportowe, humanistyczne, społeczne i inne dzieci i młodzieży;
Nominację do wyróżnienia mogły zgłaszać:
- jednostki organizacyjne Gminy Tuliszków;
- organizacje pozarządowe;
- inne jednostki otrzymujące wsparcie finansowe;
- osoby fizyczne;
- inne podmioty.
Werdykt Kapituły Plebiscytu odczytywali Radni RM w Tuliszkowie, a Statuetki wręczali: Burmistrz Grzegorz Ciesielski oraz Piotra Hryniuk, Przewodniczący RM.
W pierwszej kategorii - FIRMA ROKU zwyciężyła Firma Jakuba Janickiego z Tuliszkowa.
W kategorii SPONSOR ROKU zwycięzcą okazała się Piekarnia „Kasztelan” z Tuliszkowa.
ROLNIKIEM ROKU ogłoszono Tomasza Szulca ze Smaszewa.
Z kolei Statuetkę w kategorii TALENT ROKU otrzymała Wioletta Pigulska z M-GOK w Tuliszkowie.
Po tej części spotkania nastąpiło podsumowanie kulturalnych wydarzeń minionego roku, którego dokonał Mirosław Rojek – dyrektor M-GOK w Tuliszkowie. Następnie odczytał on werdykt Kapituły „Janusza z Tuliszkowa” Statuetki Człowieka Kultury roku 2009. Przyznano ją:  Dominice Bałdyce, Marcie Lewandowskiej, Anicie Szablewskiej i Adrianowi Pawłowskiemu,  którzy od 8 lat aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym naszej gminy, jako członkowie zespołu teatralnego: najpierw grupy „Kubusie”, a następnie „Wyobraźnia”. W swojej działalności zrealizowali ponad 10 spektakli, za które otrzymali nagrody. Największe osiągnięcia to nagrody jako zespół dziecięcy na: Międzypowiatowych Przeglądach Teatrów Dziecięcych w Dobrej i  Wielkopolskim Przeglądzie Teatrów o laur „Konińskiego Smoka”. Jako zespół młodzieżowy otrzymali: nagrodę na Przeglądzie Teatrów Gimnazjalnych „Gest” w Zagórowie, nagrodę na Przeglądzie Teatrów „Złota Maska” w Poznaniu. W roku ubiegłym zespół otrzymał główną nagrodę wójta Kazimierza Biskupiego. Członkowie zespołu aktywnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach w naszej gminie.
Na zakończenie zaproszono wszystkich na cześć artystyczną. W monodramie „Shirley Valentine”, wystąpiła Izabela Noszczyk aktorka teatralna i filmowa, znana między innymi z serialu „Na Wspólnej”.

sn10 1 sn10 2
sn10 3 sn10 4
sn10 5 sn10 6


POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin