VIII EDYCJI KONKURSU „PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ”.

środa, 12, kwiecień 2017

Zaangażowanie mieszkańców wpływa na rozwój miejscowości. SOŁECTWA GADOWSKIE HOLENDRY, SARBICKO, SMASZEW mają pomysły i starają się o fundusze na ich realizację, biorąc udział w VIII EDYCJI KONKURSU „PIĘKNIEJE WIELKOPOLSKA WIEŚ”.

 Ulotka PWW 2016 front m

W konkursie mogły wziąć udział wspólnoty lokalne, które uczestniczą w regionalnym programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. W naszej gminie były to: Tarnowa, Gadowskie Holendry, Grzymiszew, Ogorzelczyn, Piętno, Sarbicko, Smaszew, Wymysłów i Wróblina. W głosowaniu wyłoniły one spośród siebie trzy sołectwa, które zaplanowały przedsięwzięcia i ubiegają się o dotację. Projekty sołectw przedstawiały gminy, z którymi też samorząd województwa podpisuje umowy w razie przyznania dofinansowania.

Pieniądze pozyskane w ramach konkursu mogą być wykorzystane na realizację małych projektów aktywizujących mieszkańców lub zmieniających wizerunek wsi. Otrzymana pomoc nie może przekraczać 30 tys. zł przy wkładzie własnym gminy równym co najmniej 30%.

Laureaci mogą ją przeznaczyć na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej na wsi, odtwarzanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego i krajobrazowego oraz kultywowanie tradycji lokalnych społeczności. Ze środków nie może być finansowana budowa, modernizacja i remonty dróg.

Wszystkie projekty zgłoszone do konkursu są zgodne ze strategiami rozwoju opracowanymi przez przedstawicieli Grupy Odnowy Wsi przy udziale moderatorów i zaakceptowane przez zebranie wiejskie.

„SIELSKA DOLINA W GADOWSKICH HOLENDRACH”

Sołectwo Gadowskie Holendry w swoich planach ma budowę wielofunkcyjnego boiska o trawiastej nawierzchni i wyposażenia go w najpotrzebniejsze urządzenia ruchome. Celem mieszkańców jest stworzenie przyjaznej przestrzeni, w której dzieci i młodzież będą mogły się swobodnie bawić i wypoczywać. Inwestycja wpłynęłaby na zwiększenie dostępności do bazy sportowej i poprawienie się warunków treningowych. Możliwe stałoby się organizowanie turniejów sportowych. Projekt zakłada również postawienie na przyległym terenie dużej drewnianej altany z betonowym grillem, w której mogłyby się odbywać spotkania.

„INTEGRACYJNY ZAKĄTEK W SARBICKU”

Konkursowy projekt sołectwa Sarbicko dotyczy zagospodarowanie i ogrodzenie działki, na której znajduje się wiejska świetlica i plac zabaw dla dzieci. Stanąć ma tam duża drewniana altana z murowanym betonowym grillem, która będzie miejscem spotkań mieszkańców. Dzięki zakupowi krzeseł i dużej kuchni gazowo-elektrycznej – co również zakłada wniosek – możliwa będzie organizacja imprez okolicznościowych dla większej liczby osób.

„BUDOWA STREFY REKREACJI I WYPOCZYNKU W MIEJSCOWOŚCI SMASZEW”

Mieszkańcy Smaszewa zamierzają zbudować nowoczesną siłownię zewnętrzną i altanę grillową. W planach jest także obsadzenie tego miejsca roślinami ozdobnymi. Urządzenia fitness mają być dostępne dla osób w każdym wieku i wpłynąć na zwiększenie aktywności fizycznej całej społeczności.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin