Otwarcie boiska wielofunkcyjnego w Grzymiszewie

środa, 18, maj 2011
3 grudnia 2009 roku w Grzymiszewie odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego. Uroczystość oddania boiska do użytku rozpoczęła się na sali sportowej gdzie Dyrektor Gimnazjum Izabela Gradecka przywitała wszystkich gości. Po niej głos zabrał burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz C iesielski, który przybyłym, gościom przybliżył okoliczności powstania boiska w Grzymiszewie. Podziękował jednocześnie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania boiska. Po burmistrzu głos zabrał Zastępca Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Regionów Wiejskich Egeniusz Siminiak, który wskazał iż gmina Tuliszków znajduje się w czołówce gmin pod względem ilości składanych projektów oraz jest jedną z najaktywniejszych pod względem wykorzystywania środków unijnych.
Głos zabrał również radny Sejmiku Wielkopolskiego Arkadiusz Chmielewski oraz przybyli na uroczystość wójtowie i burmistrzowie. Gratulacje złożyli przedstawiciele placówek oświatowych oraz lokalnej społeczności.
Młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gimnazjum w Grzymiszewie na tę okazję przygotowała pokaz sportowy. Zaprezentowano pokaz piłki nożnej, koszykówki oraz gimnastyki. Pokazy wzbudziły duży podziw publiczności i zostały nagrodzone brawami.
Następnie wszyscy zebrani przeszli na boisko, gdzie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Dokonali tego: Izabela Gradecka- dyrektor Gimnazjum w Grzymiszewie, Eugeniusz Siminiak- zastępca Dyrektora departamentu PROW, Grzegorz Ciesielski- Burmistrz GiM Tuliszków, Małgorzata Krucka-dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Grzymiszewie, Piotr Hryniuk- Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie oraz Piotr Ziętek- przedstawiciel młodzieży.
Boisko o wymiarach 44 X 22 m ma sztuczną nawierzchnię. W jego obrębie mieści się boisko do siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki. Boisko wykonało konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. i EVERSPORT Sp. z o.o.. Koszt budowy boiska to 255.669,82 zł.
3 grudnia 2009 roku w Grzymiszewie odbyło się uroczyste otwarcie boiska wielofunkcyjnego.
Uroczystość oddania boiska do użytku rozpoczęła się na sali sportowej gdzie Dyrektor Gimnazjum Izabela Gradecka przywitała wszystkich gości. Po niej głos zabrał burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz C iesielski, który przybyłym, gościom przybliżył okoliczności powstania boiska w Grzymiszewie. Podziękował jednocześnie wszystkim, którzy przyczynili się do powstania boiska. Po burmistrzu głos zabrał Zastępca Dyrektora Departamentu Programu Rozwoju Regionów Wiejskich Egeniusz Siminiak, który wskazał iż gmina Tuliszków znajduje się w czołówce gmin pod względem ilości składanych projektów oraz jest jedną z najaktywniejszych pod względem wykorzystywania środków unijnych.
Głos zabrał również radny Sejmiku Wielkopolskiego Arkadiusz Chmielewski oraz przybyli na uroczystość wójtowie i burmistrzowie. Gratulacje złożyli przedstawiciele placówek oświatowych oraz lokalnej społeczności.
Młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gimnazjum w Grzymiszewie na tę okazję przygotowała pokaz sportowy. Zaprezentowano pokaz piłki nożnej, koszykówki oraz gimnastyki. Pokazy wzbudziły duży podziw publiczności i zostały nagrodzone brawami.
Następnie wszyscy zebrani przeszli na boisko, gdzie dokonano uroczystego przecięcia wstęgi. Dokonali tego: Izabela Gradecka- dyrektor Gimnazjum w Grzymiszewie, Eugeniusz Siminiak- zastępca Dyrektora departamentu PROW, Grzegorz Ciesielski- Burmistrz GiM Tuliszków, Małgorzata Krucka-dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Grzymiszewie, Piotr Hryniuk- Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie oraz Piotr Ziętek- przedstawiciel młodzieży.
Boisko o wymiarach 44 X 22 m ma sztuczną nawierzchnię. W jego obrębie mieści się boisko do siatkówki, piłki ręcznej i koszykówki. Boisko wykonało konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. i EVERSPORT Sp. z o.o.. Koszt budowy boiska to 255.669,82 zł.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin