Obraz1

INFORMACJA

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY i MIASTA TULISZKÓW

Nabór wniosków do projektu „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”

 Gmina i Miasto Tuliszków ogłasza nabór wniosków do projektu partnerskiego obejmującego wykonanie instalacji fotowoltaicznych wytwarzających z promieniowania słonecznego energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby budynków mieszkalnych.

Gmina i Miasto Tuliszków wraz z gminami Rychwał, Golina i Wierzbinek będzie się ubiegać
o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Działania 3.1: „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych" Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 - 2020. Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych (uzyskania dotacji).

W ramach projektu na terenie Gminy i Miasta Tuliszków planowana jest budowa ok. 170 mikroinstalacji na potrzeby budynków mieszkalnych osób fizycznych. Szacunkowy koszt 1 instalacji o mocy 3 kW to 20 tys. złotych – szacunkowy wkład mieszkańca to około 3 tys. złotych. Mikroinstalacje mogą być wykorzystywane wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego.

Wniosek o udział w projekcie dostępny jest w Urzędzie Gminy i Miasta – Punkt Informacyjny oraz na stronie internetowej www.tuliszkow.pl. w zakładce „Nabór na OZE”

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie od 3 kwietnia 2017 r. do 21 kwietnia 2017 r. w Punkcie Informacyjnym Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Plac Powstańców Styczniowych 1863r.1, 62-740 Tuliszków.

Osoby deklarujące chęć udziału w projekcie zobowiązane są do złożenia wniosku wraz z ankietą i fakturami za energię za rok 2016. Aby nieruchomość mogła być włączona do projektu, konieczne jest spełnienie warunków technicznych umożliwiających efektywną pracę mikroinstalacji:

- usytuowanie, kształt i powierzchnia dachu umożliwiające montaż ogniw,

- brak zacienienia, które ograniczałoby wytwarzanie energii elektrycznej przez ogniwa.

Informacje na temat projektu dostępne są pod nr tel. 63 279 31 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w Urzędzie Gminy i Miasta w Tuliszkowie.

Ze względu na z góry określoną liczbę planowanych do realizacji instalacji o wyborze wniosków decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zapraszam naszych mieszkańców do zapoznania się z „Regulaminem naboru wniosków” dostępnym na stronie www.tuliszkow.pl w zakładce „Nabór na OZE”

Infromacje dla mieszkańców - POBIERZ

Ankieta - panele fotowoltaiczne - POBIERZ

Regulamin naboru wniosków - POBIERZ

Wniosek o udział w projekcie - POBIERZ

fotowoltaika typowa instalacja1

 

INFORMACJA DLA OSÓB, KTÓRE ZŁOŻYŁY WNIOSEK O UDZIAŁ W PROJEKCIE „INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMIN GOLINA, RYCHWAŁ, TULISZKÓW I WIERZBINEK”

Gmina i Miasto Tuliszków publikuje listę wniosków złożonych w ramach naboru do projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”. Na liście umieszczono adres nieruchomości wnioskodawcy w kolejności, w jakiej zostały złożone wnioski do tutejszego Urzędu. Z terenu Gminy i Miasta Tuliszków zakwalifikowane zostanie 166 nieruchomości.

W związku z powyższym w terminie do 11 sierpnia 2017 r. odbędą się oględziny w terenie, mające na celu sprawdzenie pod kątem technicznym, czy na danej nieruchomości możliwe jest zamontowanie instalacji fotowoltaicznej (weryfikacja pod kontem zacienienia, usytuowania dachu, itp.). Wnioski będą weryfikowane w kolejności, w jakiej zostały złożone do Urzędu. W przypadku, gdy dana lokalizacja nie spełni wymogów technicznych umożliwiających sprawne działanie instalacji fotowoltaicznej, weryfikowane będą kolejne wnioski z listy.

Oględziny przeprowadzać będą pracownicy firmy Agrawit EkoEnergetyka Sp z o.o., ul. Erazma Ciołka 15, 01-445 Warszawa, której Gmina i Miasto Tuliszków zleciła opracowanie dokumentacji projektowej. Pracownicy po pozytywnej weryfikacji przekażą właścicielowi nieruchomości do podsiania umowę pomiędzy gminą a właścicielem, niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest podpisanie umów tj. Umowy Użyczenia wraz z załącznikami oraz uiszczenie na konto Urzędu opłaty w wysokości 123,00 złz tytułu wkładu własnego w kosztach opracowania dokumentacji projektowej (tytuł przelewu: „Fotowoltaika – dokumentacja” imię i nazwisko wnioskodawcy). Opłata jest bezzwrotna.

Jeżeli w oględzinach na nieruchomości nie będzie uczestniczył właściciel/właściciele nieruchomości, to zobowiązany jest on w terminie 5 dni od oględzin, dostarczyć do tut. Urzędu dwa podpisane egzemplarze umów wraz z potwierdzeniem przelewu wkładu własnego w kosztach opracowania dokumentacji projektowej (123,00 zł).

Szacunkowy wkład własny w montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 kW to od ok. 2 000,00 zł do ok. 4 000,00 zł. Ostatecznie wysokość wkładu własnego mieszkańców ustalona zostanie po pozytywnej weryfikacji wniosku przez Urząd Marszałkowski, podpisaniu umowy o dofinansowaniu projektu oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

Partnerzy projektu – Gminy Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek, do 31 sierpnia 2017 r. złożą w Urzędzie Marszałkowskim wniosek na realizacji projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Golina, Rychwał, Tuliszków i Wierzbinek”, na konkurs w ramach Osi Priorytetowej 3. Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1 Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Przewidywany termin rozstrzygnięcia ww. konkursu to luty 2018 r. Gmina i Miasto Tuliszków nie przewiduje realizacji projektu w przypadku nie uzyskania dofinansowania.

Lista wniosków

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin