Informacja o programie Nauka Pływania uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tuliszków

środa, 18, maj 2011
Uczniowie szkół podstawowych z Tuliszkowa, Grzymiszewa, Smaszewa, Tarnowej, Ogorzelczyna i Kiszew, od września tego roku uczestniczą w zajęciach nauki pływania zorganizowanych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku. Zajęcia odbywają się w ramach projektu pn. „Nauka pływania uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tuliszków”, realizowanego przez Gminę i Miasto Tuliszków. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów poprzez naukę pływania. Projektem objętych jest 225 uczniów wyłonionych w rekrutacji przeprowadzonej w każdej ze szkół. Uczniowie zostali podzielenia na pięć 45 osobowych grup. Każda z grup objęta została 16 godzinnym kursem nauki pływania w ramach, którego uczniowie poznają elementarne zasady pływania oraz zdobywają umiejętności praktyczne, związane z przebywaniem w wodzie i pod wodą, przeprowadzane są ćwiczenia oswajania się z wodą, ćwiczenia oddechowe, wypornościowe, nauka techniki skoków na nogi do wody.
Podniesieniu ogólnej sprawności fizycznej uczniów służyć będą odbywające się w ramach w/w kursu ćwiczenia korekcyjne w wodzie. Zajęcia odbywają się od września do grudnia dwa razy w tygodniu po godzinie dla każdej z 45 osobowych grup.
Uczniowie mają zapewniony dowóz na zajęcia, opiekę nauczycieli oraz ubezpieczenie. Do przeprowadzenia zajęć nauki pływania zatrudnionych zostało trzech instruktorów pływania posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą szkolna.
Projekt „Nauka pływania uczniów szkół podstawowych z gminy Tuliszków ” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów.
Uczniowie szkół podstawowych z Tuliszkowa, Grzymiszewa, Smaszewa, Tarnowej, Ogorzelczyna i Kiszew, od września tego roku uczestniczą w zajęciach nauki pływania
zorganizowanych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Turku. Zajęcia odbywają się w ramach projektu pn. „Nauka pływania uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tuliszków”, realizowanego przez Gminę i Miasto Tuliszków. Celem głównym projektu jest wzrost poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczniów poprzez naukę pływania. Projektem objętych jest 225 uczniów wyłonionych w rekrutacji przeprowadzonej w każdej ze szkół. Uczniowie zostali podzielenia na pięć 45 osobowych grup. Każda z grup objęta została 16 godzinnym kursem nauki pływania w ramach, którego uczniowie poznają elementarne zasady pływania oraz zdobywają umiejętności praktyczne, związane z przebywaniem w wodzie i pod wodą, przeprowadzane są ćwiczenia oswajania się z wodą, ćwiczenia oddechowe, wypornościowe, nauka techniki skoków na nogi do wody.
Podniesieniu ogólnej sprawności fizycznej uczniów służyć będą odbywające się w ramach w/w kursu ćwiczenia korekcyjne w wodzie. Zajęcia odbywają się od września do grudnia dwa razy w tygodniu po godzinie dla każdej z 45 osobowych grup.
Uczniowie mają zapewniony dowóz na zajęcia, opiekę nauczycieli oraz ubezpieczenie. Do przeprowadzenia zajęć nauki pływania zatrudnionych zostało trzech instruktorów pływania posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w pracy z młodzieżą szkolna.
Projekt „Nauka pływania uczniów szkół podstawowych z gminy Tuliszków ” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowo - Rekreacyjnych dla Uczniów.


plywanie09 2 plywanie09 1
plywanie09 3 plywanie09 4
plywanie09 5 plywanie09 6
POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin