ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z ROLNIKAMI

czwartek, 26, styczeń 2017

Z A P R O S Z E N I E

Na spotkanie z rolnikami pod hasłem:

WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”

organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Spotkanie na terenie Powiatu Tureckiego odbędzie się  13-02-2017 r

o godzinie 1000 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.

Celem spotkań organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego w ramach wspólnej inicjatywy instytucji rolniczych takich jak:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja Rynku Rolnego, Agencja Nieruchomości Rolnych i Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii jest przybliżenie wiedzy na tematy najbardziej aktualne
w dzisiejszym rolnictwie.

Zagadnienia, które będą poruszane na spotkaniach to m.in.:

 1. Planowane do uruchomienia działania z PROW 2014-2020:          
 2.   Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”- 100 tys. złiRestrukturyzacja małych gospodarstw”- 60 tys. zł.
  1. Aktualna sytuacja dot. afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków. Rolniczy handel detaliczny.
  2. Działalność prewencyjna i rehabilitacyjna KRUS.
  3. Zmiany w obszarze świadczeń i ubezpieczeń społecznych rolników.
  4. Zmiany w służbach doradczych.
  5. Kryteria ocen przetargów pisemnych z ANR.

Spotkania odbędą się we wszystkich powiatach i są odpowiedzią
na potrzeby zgłaszane przez rolników i mieszkańców wsi o stworzenie okazji do zdobycia przydatnych informacji przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego i działalności na obszarach wiejskich w jednym miejscu, bez konieczności odwiedzenia różnych instytucji. W ramach spotkań zapewniona zostanie również możliwość bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami w/w instytucji.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin