POWSTAJE KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ZABYTKOWEGO SPICHLERZA

czwartek, 05, styczeń 2017

POWSTAJE KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA ZABYTKOWEGO SPICHLERZA

 

2017 spichlerz 001

 

 

Trwają prace nad koncepcją zagospodarowania zabytkowego spichlerza usytuowanego w zespole dworsko-parkowym w Tuliszkowie. Istotną rolę w jej tworzeniu odgrywają architekci i konserwator zabytków, z którym wszelkie pomysły są konsultowane. Po wytyczeniu kierunku rewaloryzacji samorząd będzie mógł ubiegać się o środki zewnętrzne. Tymczasem Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczyna oczyszczanie terenu przy historycznej budowli.

 

2017 spichlerz 002

 

Unikatowy spichlerz na nowo stał się własnością publiczną pod koniec ubiegłego roku, kiedy wykupiono go z rąk prywatnych. Pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej udrożnili już wejścia do obiektu i, wraz z otaczającym go terenem, będzie on sukcesywnie porządkowany.  

Dwupiętrowy i głęboko podpiwniczony spichlerz na sztucznej wyspie otoczonej fosą został wzniesiony przez hrabiego Franciszka Mycielskiego herbu Dołęga w pierwszej połowie XIX wieku. Monumentalny gmach powstał w miejscu rezydencji właścicieli miasta w średniowieczu, Tuliszkowskich herbu Dryja. Wzmiankę o dworze obronnym znajdujemy w spisanym w 1460 r. testamencie Janusza, syna i imiennika słynnego rycerza i dyplomaty.

Spichlerz pełnił funkcję magazynową jeszcze po II wojnie światowej. W latach 70. przeprowadzono w nim remont. Później mieściła się tam wytwórnia wód gazowanych, a po 1989 r. dyskoteka. W 2001 r. obiekt sprzedano prywatnej osobie.

Makary Górzyński w opracowaniu „Zabytki miasta Turku i powiatu tureckiego. t. 2, cz. 1, Rezydencje Powiatu Tureckiego” zauważa, że forma architektoniczna tej klasycystycznej budowli budzi skojarzenia z twierdzą, warownią strzegącą parku i dostatku. Taki charakter i lokalizacja spichlerza mogą stanowić kontynuację idei obronności niegdysiejszej fortalicji Dryjów. Przestrzeń to zatem szczególna, tak ściśle związana z dziejami Tuliszkowa. Tutaj wszystko się zaczęło…

 

2017 spichlerz 003

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin