Gminno- Parafialne Dożynki oraz Jubileusz 90-lecia OSP Tarnowa

środa, 18, maj 2011
O godz. 14.30 w kaplicy w Tarnowej rozpoczęła się Mszę Święta, która odprawił Ks. Prałat Stanisław Nowak, proboszcz parafii w Tuliszkowie oraz Ks. Antonii Janicki, kapelan OSP powiatu tureckiego.
Po mszy św. z kaplicy na plac uroczystości wyruszył korowód dożynkowy. Na jego czele kroczyły pododdziały OSP. Za nimi jechał wóz z Zespołem „Wrzos” oraz bryczka ze Starostami, Księżmi i Burmistrzem. Następnie kroczyły delegacje wieńcowe: Grzymiszew, Kiszewy, Ogorzelczyn, Piętno, Ruda, Sarbicko, Smaszew, Tarnowa, Tuliszków, Wielopole, Wróblina, Wymysłów
Gości prowadzili Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Hryniuk i Sekretarz Gminy – Bolesław Mazurek. Za nimi podążali artyści z Ukrainy: zespól taneczny „Gracja” oraz duet wokalny Natalia Melnik i Włodimir Gumenczuk. Korowód zamykali pozostali uczestnicy uroczystości.
Z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej na ścianie strażnicy zamieszczono tablicę upamiętniającą tę rocznicę. Ufundowała ją Gmina i miasto Tuliszków. Na tablicy zamieszczono Św. Floriana – Patrona Strażaków, Znak Związku OSP RP oraz napis: Św. Florianie – Patronie Strażaków miej nas w swojej opiece. W 90-rocznicę Druhowie Strażacy. 1919-2009.
Odsłonięcia tablicy dokonali: Ks. Prałat Stanisław Nowak, Proboszcz Parafii w Tuliszkowie, Grzegorz Ciesielski – Burmistrz Tuliszkowa oraz Jerzy Ćwiek prezes OSP w Tarnowej.
Specjalną modlitwę odmówił Ks. Stanisław Nowak, a tablicę poświęcił Kapelan Powiatowy OSP Ks. Antoni Janicki.
Dowódca Uroczystości, młodszy kapitan Marek Mazurek, złożył raport Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Turku, Zbigniewowi Gradeckiemu, po przyjęciu raportu nastąpiło przywitanie pododdziałów, a następnie odegranie Hymnu Państwowego.
Zespół „Wrzos” rozpoczął część wieńcową piosenką „Otwierajcie szeroko wierzeje”. Na czele Korowodu Dożynkowego kroczyli Starostowie Dożynek: Czesława Adamek z Piętna oraz Radosław Kwiatkowski z Tarnowej.
Dożynkowa bramę otworzyły dzieci z Tarnowej, gospodarze uroczystości.
Za Starostami podążał Zespół „Wrzos” z Grzymiszewa oraz delegacje wieńcowe poszczególnych miejscowości Gminy Tuliszków.
Po wręczeniu przez Starostów chleba, Burmistrz wraz z Ks. Stanisławem Nowakiem oraz Przewodniczącym RM – Piotrem Hryniukiem, podzielili go i zanieśli uczestnikom uroczystości. Chlebem częstowali również Starostowie oraz dzieci z Tarnowej.
Burmistrz Grzegorz Ciesielski, gospodarza tuliszkowskiej ziemi, oficjalnie otworzył Uroczystości Dożynkowe Anno Domino 2009.
Łącznie z uroczystościami dożynkowymi obchodzony był jubileusz 90–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej. Jerzy Ćwiek Prezes tej jednostki przybliżył rysu historycznego jubilatki.
Dla uczczenia jubileuszu 90-lecia OSP w Tarnowej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydium Zarządu Głównego nadało ZŁOTY MEDAL za zasługi dla pożarnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej.
Medal jak i większość pozostałych odznaczeń wręczali: Starszy Brygadier Leonard Soja, Komendant PSP w Turku, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Turku Zbigniew Gradecki i Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie Grzegorz Ciesielski.
Ponadto Starosta Turecki nadał Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej Odznakę Honorową „ZA ZASŁUGI DLA POWIATU TURECKIEGO”. To odznaczenie wręczyli: Zdzisław Cichy i Bohdan Radecki, Radni Rady Powiatu Tureckiego.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umocnienia Związku uhonorowało medalem honorowym im. Bolesława Chomicza, Prezesa jednostki OSP Tarnowa druha Jerzego Ćwieka.
W związku z obchodami 90-lecia, za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju jednostek OSP, zostały przyznane medale i odznaczenia dla druhów strażaków:
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa wielkopolskiego nadano Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa następującym druhom:
1. Janowi Darulowi
2. Janowi Siwkowi
3. Kazimierzowi Siepce
4. Stanisławowi Nowakowskiemu
5. Dariuszowi Wojtaszakowi
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa wielkopolskiego nadano Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa następującym druhom:
1. Piotrowi Ślusarkowi
2. Józefowi Patrzykątowi
3. Jerzemu Wojtaszkowi
4. Józefowi Maleszy
5. Remigiuszowi Anastaziakowi
6. Bronisławowi Arentowi
7. Zbigniewowi Nowakowskiemu
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa wielkopolskiego nadano Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa następującym druhnom i druhom:
1. Krzysztofowi Wojtczakowi
2. Wandzie Wojtaszek
3. Leszkowi Wachowskiemu
4. Markowi Maćkowskiemu
5. Mariuszowi Przybylskiemu
6. Mirosławowi Siwkowi
7. Iwonie Marciniak
8. Marii Wachowskiej
Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP nadano odznakę „Strażak Wzorowy” następującym druhom:
1. Krzysztofowi Szymczakowi
2. Romanowi Darulowi
3. Markowi Nowakowskiemu
W uznaniu zasług podczas długoletniej służby w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej dla najstarszych członków tej jednostki ufundowano pamiątkowe statuetki i dyplomy okolicznościowe, następującym druhom,
1. Ćwiekowi Jerzemu
2. Buczyńskiemu Józefowi
3. Siwkowi Wacławowi
4. Frankowskiemu Józefowi
5. Michalakowi Józefowi
Pamiątkowe statuetki wręczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie Piotr Hryniuk.
Starosta Turecki nadał Odznakę Honorową „Za zasługi dla Powiatu Tureckiego” następującym osobom:
Antoniemu Przybylskiemu
Jerzemu Wojtaszkowi
Janowi Darulowi
Markowi Frankowskiemu
Dariuszowi Kośli
Arkadiusz Szczapiowi
Odznaki wręczyli: Zdzisław Cichy i Bohdan Radecki, Radni Rady Powiatu Tureckiego.
Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie przyznało odznaczenia za wysługę lat dla członków OSP Tarnowa.
Odznaczenia te zostaną wręczone na najbliższym zebraniu sprawozdawczym tej jednostki.
Po wręczeniu odznaczeń kontynuowana była część dożynkowa uroczystości. Odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych i ich ocena przez powołaną na tę okazję komisję w składzie: Ks. Prałat Stanisław Nowak - Proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Wita w Tuliszkowie, Grzegorz Ciesielski – Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, Piotr Hryniuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie, Czesława Adamek i Radosław Kwiatkowski - Starostowie Dożynek.
Oto lista delegacji wieńcowych:
Sołectwo Grzymiszew
Wieniec nieśli: Jan Mikołajczyk i Andrzej Młotkiewicz
Kiszewy
Delegację tworzyli: Zdzisław Sikorski, Danuta Nowak i Barbara Grala
Ogorzelczyn
W delegacji wieńcowej byli: Eugenia Borowska, Agnieszka Woźniak i Sylwia Włodarska
Piętno
Wieniec nieśli: Halina Witczak i Sabina Kościankowska
Ruda
Delegację wieńcowa sołectwa tworzą: Danuta Kwiatkowska, Jadwiga Bocian, Jadwiga Kubacka i Grażyna Kutkowska
Wieniec wykonali: Marzena i Marek Mazurkowie
Sarbicko
Wieniec nieśli: Kamila Nowak, Natalia Nowak, Julia Nowak, Romuald Ochocki
Smaszew
Delegację tworzyli: Marzena Kokorzycka i Ewa Sompolska
Tarnowa
W delegacji gospodarzy dożynek szli: Dariusz Kośla, Jan Małolepszy, Lesław Radecki, Piotr Derdziak
Tuliszków
Delegację Rady Samorządu Mieszkańców Tuliszkowa tworzą: Walenty Grześkiewicz, Tomasz Jarosik, Bartosz Łodożyński oraz Bogdan Kubacki
Wielopole
Wieniec sołectwa Wielopole niósł Jarosław Bącler.
Wróblina
Delegację tego sołectwa tworzą: Cecylia Wielgocka, Barbara Rykowska oraz Adam Fabjański
Wymysłów
Wieniec sołectwa Wymysłów nieśli: Magdalena Kwieciak, Halina Gronostaj, Agnieszka Gibasiewicz i Katarzyna Łuczak.
Podsumowania prezentacji wieńców dożynkowych dokonał Ks. Prałat Stanisław Nowak. Naszą gminę na Dożynkach Powiatowych w Brudzenie reprezentowała będzie delegacja z Wymysłowa.
Każda delegacja otrzymała nagrodę, której fundatorami była Gmina i Miasto Tuliszków. Wręczyli je Grzegorz Ciesielski i Piotr Hryniuk.
Tradycyjne przyśpiewki wykonał Zespół „Wrzos” z Grzymiszewa.
Niezwykle udany był ponad dwugodzinny występ artystów z Winnicy ma Ukrainie: duetu wokalnego NATALII MELNIK I WŁODIMIRA GUMIENCZUKA oraz ZEPOŁU „GRACJA” pod kierownictwem OLGI I ALEKSANDRA MATUSIAKÓW. Artyści niewątpliwie podbili serca uczestników dożynek w Tarnowej.
Ponadto w Tarnowej zaprezentowała się discopolowa formacja „ŁUKASH””.
Po koncercie w sali OSP odbyła się zabawa taneczna.
O godz. 14.30 w kaplicy w Tarnowej rozpoczęła się Mszę Święta, która odprawił Ks. Prałat Stanisław Nowak, proboszcz parafii w Tuliszkowie oraz Ks. Antonii Janicki, kapelan OSP powiatu tureckiego.
Po mszy św. z kaplicy na plac uroczystości wyruszył korowód dożynkowy. Na jego czele kroczyły pododdziały OSP. Za nimi jechał wóz z Zespołem „Wrzos” oraz bryczka ze Starostami, Księżmi i Burmistrzem. Następnie kroczyły delegacje wieńcowe: Grzymiszew, Kiszewy, Ogorzelczyn, Piętno, Ruda, Sarbicko, Smaszew, Tarnowa, Tuliszków, Wielopole, Wróblina, Wymysłów
Gości prowadzili Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Hryniuk i Sekretarz Gminy – Bolesław Mazurek. Za nimi podążali artyści z Ukrainy: zespól taneczny „Gracja” oraz duet wokalny Natalia Melnik i Włodimir Gumenczuk. Korowód zamykali pozostali uczestnicy uroczystości.
Z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej na ścianie strażnicy zamieszczono tablicę upamiętniającą tę rocznicę. Ufundowała ją Gmina i miasto Tuliszków. Na tablicy zamieszczono Św. Floriana – Patrona Strażaków, Znak Związku OSP RP oraz napis: Św. Florianie – Patronie Strażaków miej nas w swojej opiece. W 90-rocznicę Druhowie Strażacy. 1919-2009.
Odsłonięcia tablicy dokonali: Ks. Prałat Stanisław Nowak, Proboszcz Parafii w Tuliszkowie, Grzegorz Ciesielski – Burmistrz Tuliszkowa oraz Jerzy Ćwiek prezes OSP w Tarnowej.
Specjalną modlitwę odmówił Ks. Stanisław Nowak, a tablicę poświęcił Kapelan Powiatowy OSP Ks. Antoni Janicki.
Dowódca Uroczystości, młodszy kapitan Marek Mazurek, złożył raport Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Turku, Zbigniewowi Gradeckiemu, po przyjęciu raportu nastąpiło przywitanie pododdziałów, a następnie odegranie Hymnu Państwowego.
Zespół „Wrzos” rozpoczął część wieńcową piosenką „Otwierajcie szeroko wierzeje”. Na czele Korowodu Dożynkowego kroczyli Starostowie Dożynek: Czesława Adamek z Piętna oraz Radosław Kwiatkowski z Tarnowej.
Dożynkowa bramę otworzyły dzieci z Tarnowej, gospodarze uroczystości.
Za Starostami podążał Zespół „Wrzos” z Grzymiszewa oraz delegacje wieńcowe poszczególnych miejscowości Gminy Tuliszków.
Po wręczeniu przez Starostów chleba, Burmistrz wraz z Ks. Stanisławem Nowakiem oraz Przewodniczącym RM – Piotrem Hryniukiem, podzielili go i zanieśli uczestnikom uroczystości. Chlebem częstowali również Starostowie oraz dzieci z Tarnowej.
Burmistrz Grzegorz Ciesielski, gospodarza tuliszkowskiej ziemi, oficjalnie otworzył Uroczystości Dożynkowe Anno Domino 2009.
Łącznie z uroczystościami dożynkowymi obchodzony był jubileusz 90–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej. Jerzy Ćwiek Prezes tej jednostki przybliżył rysu historycznego jubilatki.
Dla uczczenia jubileuszu 90-lecia OSP w Tarnowej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydium Zarządu Głównego nadało ZŁOTY MEDAL za zasługi dla pożarnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej.
Medal jak i większość pozostałych odznaczeń wręczali: Starszy Brygadier Leonard Soja, Komendant PSP w Turku, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Turku Zbigniew Gradecki i Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie Grzegorz Ciesielski.
Ponadto Starosta Turecki nadał Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej Odznakę Honorową „ZA ZASŁUGI DLA POWIATU TURECKIEGO”. To odznaczenie wręczyli: Zdzisław Cichy i Bohdan Radecki, Radni Rady Powiatu Tureckiego.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umocnienia Związku uhonorowało medalem honorowym im. Bolesława Chomicza, Prezesa jednostki OSP Tarnowa druha Jerzego Ćwieka.
W związku z obchodami 90-lecia, za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju jednostek OSP, zostały przyznane medale i odznaczenia dla druhów strażaków:
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa wielkopolskiego nadano Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa następującym druhom:
1. Janowi Darulowi
2. Janowi Siwkowi
3. Kazimierzowi Siepce
4. Stanisławowi Nowakowskiemu
5. Dariuszowi Wojtaszakowi
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa wielkopolskiego nadano Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa następującym druhom:
1. Piotrowi Ślusarkowi
2. Józefowi Patrzykątowi
3. Jerzemu Wojtaszkowi
4. Józefowi Maleszy
5. Remigiuszowi Anastaziakowi
6. Bronisławowi Arentowi
7. Zbigniewowi Nowakowskiemu
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa wielkopolskiego nadano Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa następującym druhnom i druhom:
1. Krzysztofowi Wojtczakowi
2. Wandzie Wojtaszek
3. Leszkowi Wachowskiemu
4. Markowi Maćkowskiemu
5. Mariuszowi Przybylskiemu
6. Mirosławowi Siwkowi
7. Iwonie Marciniak
8. Marii Wachowskiej
Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP nadano odznakę „Strażak Wzorowy” następującym druhom:
1. Krzysztofowi Szymczakowi
2. Romanowi Darulowi
3. Markowi Nowakowskiemu
W uznaniu zasług podczas długoletniej służby w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej dla najstarszych członków tej jednostki ufundowano pamiątkowe statuetki i dyplomy okolicznościowe, następującym druhom,
1. Ćwiekowi Jerzemu
2. Buczyńskiemu Józefowi
3. Siwkowi Wacławowi
4. Frankowskiemu Józefowi
5. Michalakowi Józefowi
Pamiątkowe statuetki wręczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie Piotr Hryniuk.
Starosta Turecki nadał Odznakę Honorową „Za zasługi dla Powiatu Tureckiego” następującym osobom:
Antoniemu Przybylskiemu
Jerzemu Wojtaszkowi
Janowi Darulowi
Markowi Frankowskiemu
Dariuszowi Kośli
Arkadiusz Szczapiowi
Odznaki wręczyli: Zdzisław Cichy i Bohdan Radecki, Radni Rady Powiatu Tureckiego.
Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie przyznało odznaczenia za wysługę lat dla członków OSP Tarnowa.
Odznaczenia te zostaną wręczone na najbliższym zebraniu sprawozdawczym tej jednostki.
Po wręczeniu odznaczeń kontynuowana była część dożynkowa uroczystości. Odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych i ich ocena przez powołaną na tę okazję komisję w składzie: Ks. Prałat Stanisław Nowak - Proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Wita w Tuliszkowie, Grzegorz Ciesielski – Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, Piotr Hryniuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie, Czesława Adamek i Radosław Kwiatkowski - Starostowie Dożynek.
Oto lista delegacji wieńcowych:
Sołectwo Grzymiszew
Wieniec nieśli: Jan Mikołajczyk i Andrzej Młotkiewicz
Kiszewy
Delegację tworzyli: Zdzisław Sikorski, Danuta Nowak i Barbara Grala
Ogorzelczyn
W delegacji wieńcowej byli: Eugenia Borowska, Agnieszka Woźniak i Sylwia Włodarska
Piętno
Wieniec nieśli: Halina Witczak i Sabina Kościankowska
Ruda
Delegację wieńcowa sołectwa tworzą: Danuta Kwiatkowska, Jadwiga Bocian, Jadwiga Kubacka i Grażyna Kutkowska
Wieniec wykonali: Marzena i Marek Mazurkowie
Sarbicko
Wieniec nieśli: Kamila Nowak, Natalia Nowak, Julia Nowak, Romuald Ochocki
Smaszew
Delegację tworzyli: Marzena Kokorzycka i Ewa Sompolska
Tarnowa
W delegacji gospodarzy dożynek szli: Dariusz Kośla, Jan Małolepszy, Lesław Radecki, Piotr Derdziak
Tuliszków
Delegację Rady Samorządu Mieszkańców Tuliszkowa tworzą: Walenty Grześkiewicz, Tomasz Jarosik, Bartosz Łodożyński oraz Bogdan Kubacki
Wielopole
Wieniec sołectwa Wielopole niósł Jarosław Bącler.
Wróblina
Delegację tego sołectwa tworzą: Cecylia Wielgocka, Barbara Rykowska oraz Adam Fabjański
Wymysłów
Wieniec sołectwa Wymysłów nieśli: Magdalena Kwieciak, Halina Gronostaj, Agnieszka Gibasiewicz i Katarzyna Łuczak.
Podsumowania prezentacji wieńców dożynkowych dokonał Ks. Prałat Stanisław Nowak. Naszą gminę na Dożynkach Powiatowych w Brudzenie reprezentowała będzie delegacja z Wymysłowa.
Każda delegacja otrzymała nagrodę, której fundatorami była Gmina i Miasto Tuliszków. Wręczyli je Grzegorz Ciesielski i Piotr Hryniuk.
Tradycyjne przyśpiewki wykonał Zespół „Wrzos” z Grzymiszewa.
Niezwykle udany był ponad dwugodzinny występ artystów z Winnicy ma Ukrainie: duetu wokalnego NATALII MELNIK I WŁODIMIRA GUMIENCZUKA oraz ZEPOŁU „GRACJA” pod kierownictwem OLGI I ALEKSANDRA MATUSIAKÓW. Artyści niewątpliwie podbili serca uczestników dożynek w Tarnowej.
Ponadto w Tarnowej zaprezentowała się discopolowa formacja „ŁUKASH””.
Po koncercie w sali OSP odbyła się zabawa taneczna.

dozynki09 6 dozynki09 3 dozynki09 2
POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin