Ogłoszenie MGOPS

wtorek, 17, maj 2011
Aktywna integracja - „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”
W dniu 29.05.2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie jako Lider Projektu otrzymał podpisany aneks do umowy ramowej nr POKL.07.01.01.-30-071/08-00 z dnia 22.09.2008r. w sprawie dofinansowania realizacji projektu „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” a tym samym możliwość rozpoczęcia realizacji kursów dla Beneficjentów projektu.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ośmiu ośrodków z terenu powiatu tureckiego: GOPS Malanów, GOPS Kawęczyn, GOPS Przykona, GOPS Władysławów, GOPS Turek, GOPS Brudzew, MGOPS Dobra i MGOPS Tuliszków.
Od dnia 1 czerwca 2009r. beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie rozpoczną udział w kursie florystycznym, który odbywa się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Turku, ul. 3 Maja 29. W szkoleniu tym udział bierze 13 kobiet. Kurs trwa 90 godzin zgodnie z harmonogramem szkoleń.
3 czerwca 15 mężczyzn rozpocznie udział w kursie obsługi wózków widłowych. Część teoretyczna odbywać się będzie w Szkole Podstawowej Nr 1 w Turku, ul. 3 Maja 29, zajęcia praktyczne odbywać się będą w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego w Turku na ul. Jedwabniczej. Całe szkolenie trwa 67 godzin.
Z końcem czerwca tj. od 29. w kursie komputerowym udział weźmie 7 osób. Szkolenie to będzie przeprowadzane w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku na ul. Dworcowej 5. Kurs będzie trwał 90 godzin.
W ramach projektu przeprowadzone będę jeszcze kursy: obsługi kasy fiskalnej oraz kurs gastronomiczny a także spotkanie integracyjne dla beneficjentów.
Kierownik Projektu
Alicja Maciejewska
GOPS Malanów
Aktywna integracja - „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”
W dniu 29.05.2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie jako Lider Projektu otrzymał podpisany aneks do umowy ramowej nr POKL.07.01.01.-30-071/08-00 z dnia 22.09.2008r. w sprawie dofinansowania realizacji projektu „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” a tym samym możliwość rozpoczęcia realizacji kursów dla Beneficjentów projektu.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ośmiu ośrodków z terenu powiatu tureckiego: GOPS Malanów, GOPS Kawęczyn, GOPS Przykona, GOPS Władysławów, GOPS Turek, GOPS Brudzew, MGOPS Dobra i MGOPS Tuliszków.
Od dnia 1 czerwca 2009r. beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie rozpoczną udział w kursie florystycznym, który odbywa się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Turku, ul. 3 Maja 29. W szkoleniu tym udział bierze 13 kobiet. Kurs trwa 90 godzin zgodnie z harmonogramem szkoleń.
3 czerwca 15 mężczyzn rozpocznie udział w kursie obsługi wózków widłowych. Część teoretyczna odbywać się będzie w Szkole Podstawowej Nr 1 w Turku, ul. 3 Maja 29, zajęcia praktyczne odbywać się będą w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego w Turku na ul. Jedwabniczej. Całe szkolenie trwa 67 godzin.
Z końcem czerwca tj. od 29. w kursie komputerowym udział weźmie 7 osób. Szkolenie to będzie przeprowadzane w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku na ul. Dworcowej 5. Kurs będzie trwał 90 godzin.
W ramach projektu przeprowadzone będę jeszcze kursy: obsługi kasy fiskalnej oraz kurs gastronomiczny a także spotkanie integracyjne dla beneficjentów.Kierownik Projektu
Alicja Maciejewska
GOPS Malanów

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin