Zakończenie projektu INTERNETOWY ŚWIAT DLA LUDZI RÓŻNYCH DAT

wtorek, 17, maj 2011
Ochotnicza Straż Pożarna w Krępie w okresie od marca 2008 roku do kwietnia 2009 roku realizowała projekt „Internetowy świat dla ludzi różnych dat”. Projekt był współfinansowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu „Nasza Świetlica, Nasz Klub”. Koszty realizacji projektu wyniosły 29 149,20 zł, z czego dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi 20 000,00 zł.
Celem złożonego przez OSP Krępa projektu było przekonanie lokalnej społeczności do korzystania z zasobów nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych; rozwój kultury wiejskiej i poszerzenie oferty społeczno – kulturalnej dla mieszkańców wsi Krepa. Projekt obejmował także dostosowanie świetlicy wiejskiej do możliwości prowadzenia w niej działalności społeczno - kulturalnej przez cały rok kalendarzowy.
W ramach projektu w remizie strażackiej zostało wydzielone pomieszczenie na świetlice wiejską. Pomieszczenie to zostało wyremontowane i dostosowane do prowadzenia tam zajęć z młodzieżą. Wstawiono nowe drzwi, wygipsowano i pomalowano ściany. Zakupiono piec, CO, kaloryfery i założono centralne ogrzewanie. Zakupione zostały komputery wraz z oprogramowaniem, drukarka oraz podłączono łącza internetowe. Dla prowadzenia zajęć muzyczno-teatralnych oraz na potrzeby organizowanych imprez okolicznościowych i artystycznych zakupiono kolumny, wzmacniacz i mikrofony, uszyte zostały także stroje i kostiumy dla dzieci uczestniczących w spotkaniach teatralno – muzycznych.
W utworzonej świetlicy realizowane były dla dzieci i młodzieży zajęcia muzyczno – teatralne, artystyczne, komputerowe i internetowe. Zajęcia odbywały się w okresie od maja 2008 roku do kwietnia 2009 roku. Największą popularnością cieszyły się zajęcia komputerowe i internetowe gdzie dzieci i młodzież, ale także osoby starsze zdobywały dodatkowa wiedzę dotyczącą obsługi komputera i sposobu korzystania z Internetu. Zainstalowane w świetlicy komputery z dostępem do Internetu służyły dzieciom i młodzieży także jako pomoc przy odrabianiu lekcji oraz pozwalały w atrakcyjny i ciekawy sposób spędzać czas wolny.
Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach muzyczno – teatralnych i artystycznych poznała zasady zachowania na scenie, rozwinęła umiejętność recytowania, budowania dialogu, pracy twórczej oraz współpracy w grupie. Zajęcia prowadzone były przez druhnę Martę Kunicką studentkę pedagogiki. Spotkania służyły także przygotowaniom i próbom przed występami dzieci i młodzieży na organizowanych w świetlicy imprezach takich jak Andrzejki, Jasełka, Dzień Mamy czy Dzień Kobiet. Warsztaty plastyczne posłużyły do rozbudzenia zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci, rozwijania ich wrażliwości estetycznej, wyobraźni i inwencji twórczej. Dzieci pracujące na zajęciach indywidualnie i w grupie, rozwijały swoje możliwości manualne korzystając ze swobody twórczej wypowiedzi, a także ucząc się współpracy z innymi. Przygotowane prace plastyczne zostały przedstawione na zorganizowanej w świetlicy wystawie prac artystycznych dzieci i młodzieży.
W świetlicy zorganizowane zostały zgodnie z rocznym planem imprez: Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Rajdy rowerowe, Wycieczka, Dożynki, Dyskoteki, Andrzejki, Jasełka, Spotkanie opłatkowe, Choinka, oraz Dzień Kobiet. Największym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyły się, jak co roku Jasełka, na których zaprezentowana została przez dzieci i młodzież ponad godzinna część artystyczna (Jasełka Noworoczne). Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zorganizowane przez druhów rajdy rowerowe i wycieczka.
Realizacja projektu w znaczący sposób wpłynęła na poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat Internetu i zwiększenie umiejętności obsługi komputera, a przeprowadzone zajęcia muzyczno teatralne i artystyczne doprowadziły do uzyskania przez świetlicę statusu Wiejskiego Domu Kultury. Organizowane wspólnie przez mieszkańców imprezy okolicznościowe i artystyczne przyczyniły się do zwiększenia integracji lokalnej społeczności. Przeprowadzone w świetlicy remonty i instalacja centralnego ogrzewania przystosowały świetlice do prowadzenia zajęć społeczno – kulturalnych przez cały rok kalendarzowy.
Ochotnicza Straż Pożarna w Krępie w okresie od marca 2008 roku do kwietnia 2009 roku realizowała projekt „Internetowy świat dla ludzi różnych dat”.
Projekt był współfinansowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu „Nasza Świetlica, Nasz Klub”. Koszty realizacji projektu wyniosły 29 149,20 zł, z czego dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi 20 000,00 zł.
Celem złożonego przez OSP Krępa projektu było przekonanie lokalnej społeczności do korzystania z zasobów nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych; rozwój kultury wiejskiej i poszerzenie oferty społeczno – kulturalnej dla mieszkańców wsi Krepa. Projekt obejmował także dostosowanie świetlicy wiejskiej do możliwości prowadzenia w niej działalności społeczno - kulturalnej przez cały rok kalendarzowy.
W ramach projektu w remizie strażackiej zostało wydzielone pomieszczenie na świetlice wiejską. Pomieszczenie to zostało wyremontowane i dostosowane do prowadzenia tam zajęć z młodzieżą. Wstawiono nowe drzwi, wygipsowano i pomalowano ściany. Zakupiono piec, CO, kaloryfery i założono centralne ogrzewanie. Zakupione zostały komputery wraz z oprogramowaniem, drukarka oraz podłączono łącza internetowe. Dla prowadzenia zajęć muzyczno-teatralnych oraz na potrzeby organizowanych imprez okolicznościowych i artystycznych zakupiono kolumny, wzmacniacz i mikrofony, uszyte zostały także stroje i kostiumy dla dzieci uczestniczących w spotkaniach teatralno – muzycznych.
W utworzonej świetlicy realizowane były dla dzieci i młodzieży zajęcia muzyczno – teatralne, artystyczne, komputerowe i internetowe. Zajęcia odbywały się w okresie od maja 2008 roku do kwietnia 2009 roku. Największą popularnością cieszyły się zajęcia komputerowe i internetowe gdzie dzieci i młodzież, ale także osoby starsze zdobywały dodatkowa wiedzę dotyczącą obsługi komputera i sposobu korzystania z Internetu. Zainstalowane w świetlicy komputery z dostępem do Internetu służyły dzieciom i młodzieży także jako pomoc przy odrabianiu lekcji oraz pozwalały w atrakcyjny i ciekawy sposób spędzać czas wolny.
Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach muzyczno – teatralnych i artystycznych poznała zasady zachowania na scenie, rozwinęła umiejętność recytowania, budowania dialogu, pracy twórczej oraz współpracy w grupie. Zajęcia prowadzone były przez druhnę Martę Kunicką studentkę pedagogiki. Spotkania służyły także przygotowaniom i próbom przed występami dzieci i młodzieży na organizowanych w świetlicy imprezach takich jak Andrzejki, Jasełka, Dzień Mamy czy Dzień Kobiet. Warsztaty plastyczne posłużyły do rozbudzenia zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci, rozwijania ich wrażliwości estetycznej, wyobraźni i inwencji twórczej. Dzieci pracujące na zajęciach indywidualnie i w grupie, rozwijały swoje możliwości manualne korzystając ze swobody twórczej wypowiedzi, a także ucząc się współpracy z innymi. Przygotowane prace plastyczne zostały przedstawione na zorganizowanej w świetlicy wystawie prac artystycznych dzieci i młodzieży.
W świetlicy zorganizowane zostały zgodnie z rocznym planem imprez: Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Rajdy rowerowe, Wycieczka, Dożynki, Dyskoteki, Andrzejki, Jasełka, Spotkanie opłatkowe, Choinka, oraz Dzień Kobiet. Największym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyły się, jak co roku Jasełka, na których zaprezentowana została przez dzieci i młodzież ponad godzinna część artystyczna (Jasełka Noworoczne). Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zorganizowane przez druhów rajdy rowerowe i wycieczka.
Realizacja projektu w znaczący sposób wpłynęła na poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat Internetu i zwiększenie umiejętności obsługi komputera, a przeprowadzone zajęcia muzyczno teatralne i artystyczne doprowadziły do uzyskania przez świetlicę statusu Wiejskiego Domu Kultury. Organizowane wspólnie przez mieszkańców imprezy okolicznościowe i artystyczne przyczyniły się do zwiększenia integracji lokalnej społeczności. Przeprowadzone w świetlicy remonty i instalacja centralnego ogrzewania przystosowały świetlice do prowadzenia zajęć społeczno – kulturalnych przez cały rok kalendarzowy.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin