Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

GRZEGORZ CIESIELSKI


urodzony 7 września 1956 r.,
wykształcenie wyższe- Szkoła Główna Służby Pożarniczej
żonaty, dwójka dzieci

1979-1992- inspektor ochrony p-poż
1992-1993- kierownik ds. linowych w KR PSP w Turku
1993-1998 z-ca komendanta rejonowego PSP w Koninie
2001-2002- z-ca Burmistrza
2002- do chwili obecnej- Burmistrz

Inne funkcje: Prezes Zarządu Odziału Powiatowego Związku OSP RP w Turku

Władzę w gminie Tuliszków sprawuje burmistrz, wybrany w wyborach bezpośrednich. Kadencja burmistrza trwa 4 lata. Pełni on władzę wykonawczą w gminie, reprezentuję gminę na zewnątrz i jest stroną w postępowaniu sądowym.

 

Rada Miejska w Tuliszkowie


Tomasz Maćkowski- Przewodniczący RM

 

 

Marek Zabłocki - Wiceprzewodniczący RM

 

 

 

Jan MikołajczykWiceprzewodniczący RM

 

 

Władzę uchwałodawczą w gminie Tuliszków, pełni Rada Miejska, składająca się z 15 radnych. Radni są wybierani w 15 okręgach na okres 4 lat.
okręg nr 1- 1 radny (ul.Adama Mickiewicza, Bartłomieja Patrzykąta, Cicha, Floriańska, Górna, Kasztelana zaremby, Mariana Buczka, Ochotniczej Straży Pożarnej, Plac Floriański, Plac Wolności, Pprzeczna, Północna, Senatorska)
okręg nr 2- 1 radny (ul. 1-go Maja, Ignacego Paderewskiego, Ks. Teodora Rogozińskiego, Łódzka, Ogrodowa, Piaskowa, Plac Akacjowy, Plac Powstańców Styczniowych 1863r., Polna Południowa, Słoneczna, Śliwowa, Zdrojowa)
okręg nr 3- 1 radny ( ull. Brzozowa, Gromadzka, Jabłonna, Krótka, Krzewinowa, Leśna, ŁĄkowa, Mikołaja Kopernka, Nortowska, Żuchalska)
okręg nr 4 - 1 radny (ul. Elizy Orzeszkowej, Henryka Dabrowskiego, Jana Kochanowskiego, Janka Krasickiego, Marcina Kasprzaka, Marii Dąbrowskiej, Mikołaja Reja, Parkowa, Poznańska, Sadowa, Tadeusza Kościuszki, Walki Młodych, Władysława Broniewskiego)
okręg nr 5 - 1 radny (ul. Adama asnyka, Bolesława Prusa, Bronisława Malinowskiego, Cypriana Norwida, henryka Sienkiewicza, Janusza Kusocińskiego, Juliusza Słowackiego, Krzysztofa Baczyńskiego, Marii Curie - Skłodowskiej, Marii Konopnickiej, Stefana Żeromskiego, Targowa, Zofii Nałkowskiej)
okręg nr 6 - 1 radny (sołectwo Kiszewy)
okręg nr 7 - 1 radny ( sołectwo Krepa i Nowy Świat)
okręg nr 8 - 1 radny (sołectwo Gadowskie Holendry i Sarbicko)
okręg nr 9 - 1 radny (sołectwo Zadworna i Wymysłów)
okręg nr 10 - 1 radny (sołectwo Tarnowa)
okręg nr 11 - 1 radny (sołectwo Ogorzelczyn)

okręg nr 12 - 1 radny (sołectwoGrzymiszew, miejscowość Grzymiszew)

okręg nr 13 - 1 radny (sołectwo Grzymiszew, miejscowości: Babiak, Gozdów, Imiełków, Wygoda, sołectwo Ruda)

okręg nr 14 - 1 radny (sołectwo Piętno i Wielopole)

okręg nr 15 -1  radny (Smaszew i Wróblina)

 Komisje Rady:

1. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji - Bartosz Łodozyński

Z-ca Przewodncizącego - Elżbieta Krzempek

członkowie: Beata Wojciechowska, Andrzej Szymaczak, Stefan Markiewicz

2. Komisja Budżetu i Finansów

Przewodnicząca Komisji - Beata Wojciechowska

członkowie: Tomasz Maćkowski, Jan Mikołajczyk, Zdzisław Choinka, Magdalena Danisz, Andrzej Janczewski, Bartosz Łodożyński

3. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Przewodnicząca Komisji Elżbieta Krzempek

członkowie:  Tomasz Maćkowski, Iwona Marciniak, Agata Jasak

4. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Przewodniczący Komisji Stefan Markiewicz

Członkowie: Zdzisław Sikorski, Zdzisław Choinka, Andrzej Szymczak, Jan Mikołajczyk, Magdalena Danisz, Andrzej Janczewski, Jan Nowakowski- wygaśnięcie mandatu radnego RM w Tuliszkowie dn. 21.08.2017 r., Marek Zabłocki

5. Komisja Socjalno Społeczna

Przewodnciząca Komisji Iwona Marciniak

członkowie: Jan Nowakowski - wygaśnięcie mandatu radnego RM w Tuliszkowie dn. 21.08.2017 r., Zdzisław Sikorski , Agata Jasak

 

 

 

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin