Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej

wtorek, 17, maj 2011
W dniu 13 lutego rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.Komisja konkursowa w składzie:

1. Tomasz Pałasz- przewodniczący
2. Magdalena Marendziak
3. Łukasz Marciniak
4. Tomasz Maćkowski

rozpatrzyła złożone oferty i zaproponowała Burmistrzowi Grzegorzowi Ciesielskiemu następujące rozstrzygnięcie konkursu.

Na realizację zadania nr 1 „Organizacja szkoleń i treningów piłkarskich dla dzieci i młodzieży”

*

MGKS Tulisia Tuliszków- 30 000 zł

Na realizację zadania nr 2 „Organizacja szkoleń i treningów piłkarskich dla dorosłych”

*

MGKS Tulisia Tuliszków- 20 000 zł

Na realizację zadania nr 3 „Organizacja szkoleń i treningów siatkarskich dla dzieci i młodzieży”

*

UKS Lis- 12 000 zł

Na realizację zadania nr 4 „Organizacja turniejów sportowych w różnych dyscyplinach sportowych dla mieszkańców gminy”

*

Klub Sportów i Sztuk Walk- 6 500 zł

*

Turkowski Klub Karate- 6 500 zł

*

MGKS Tulisia Tuliszków – 0 zł

Na realizację zadania nr 5 „Organizacja szkoleń i treningów w różnych dyscyplinach sportowych dla mieszkańców gminy”

*

Klub Sportów i Sztuk Walk- 2 500 zł

*

Turkowski Klub Karate- 2 500 zł


Powyższą propozycję burmistrz zaakceptował w całości nie wnosząc uwag.

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin