Ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej 2009- eliminacje gminne

wtorek, 17, maj 2011
27 stycznia 2009 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie, odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Organizatorem eliminacji był Zarząd Miejsko-Gminnego Oddziału OSP RP w Tuliszkowie oraz Urząd Gminy i Miasta Tuliszków.


W turnieju udział wzięły dwa gimnazja oraz 6 szkół podstawowych, z terenu gminy Tuliszków. W turnieju każda ze szkół podstawowych mogła zgłosić 2 uczestników, natomiast każde z gimnazjów mogło zgłosić aż 5 zawodników.
Udział w turnieju wzięli:
SP w Kiszewach- Michał Maciejak, Paweł Przybył
SP w Smaszewie- Mateusz Perlicki, Robert Szewczyk
SP w Tarnowej- Hanna Derda, Agata Wojtaszek
SP w Tuliszkowie- Marcin Antas, Dawid Andrzejewski
SP w Ogorzelczynie- Katarzyna Kowalska, Andżelika Arent
ZSP w Grzymiszewie- Marta Jóźwiak, Nikola Jóźwiak
Gimanzjum w Grzymiszewie- Karina Druszcz, Katarzyna Derda, Olga Kałużna
Gimnazjum w Tuliszkowie- Tomasz Stachurski, Paweł Soja, Dawid Siepka, Łukasz Siepka
Eliminacje rozpoczął burmistrz Grzegorz Ciesielski, który powitał wszystkich uczestników turnieju oraz opiekunów. Podziękował za wkład i uczestnictwo w szerzenie wiedzy przeciwpożarowej.
Po nim głos zabrał komendant gminny marek Mazurek, który omówił regulamin turnieju, przedstawił obowiązujące zasady i rozdał testy. Testy dla szkół podstawowych składały się z 35 pytań, natomiast testy dla grupy z gimnazjum z 40.
Rozwiązanie testów poszło uczestnikom turnieju bardzo szybko, gdyż wszyscy ukończyli rozwiązywanie przed czasem. Po rozwiązaniu testów przez uczestników, komisja konkursowa w składzie: Bolesław Mazurek- przewodniczący, Zdzisław Pietrzak, Marek Mazurek, Magdalena Marendziak oraz Tomasz Pałasza przystąpiła do sprawdzenia poprawności odpowiedzi.
Jak co roku rywalizacja była „ostra”, gdyż różnice punktowe pomiędzy poszczególnymi miejscami często wynosiły 1 punkt. Jednak ostateczna klasyfikacja przedstawiała się następująco:
Szkoły podstawowe
1 miejsce- Andżelika Arent
2 miejsce- Katarzyna Kowalska
3 miejsce- Hanna Derda
Gimnazja
1 miejsce- Karina Druszcz
2 miejsce- Katarzyna Derda
3 miejsce- Tomasz Stachurski

Oprócz nagród za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca, każdy uczestnik otrzymał upominek. Również opiekunowie otrzymali z rąk burmistrza podziękowania, za przygotowanie młodzieży do konkursu.

Osoby które zajęły w poszczególnych grupach pierwsze 2 miejsca, będą reprezentować gminę Tuliszków na eliminacjach powiatowych. Nie pozostaje zatem nic innego, jak pogratulować zwycięzcom i życzyć powodzenia w etapie powiatowym, a wszystkim chętnym zaproponować samodzielne zmierzenie się z testami wiedzy pożarniczej, które załączamy poniżej.

otwp09 1 otwp09 4
otwp09 5 otwp09 6
otwp09 8 otwp09 9
otwp09 10
POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin