Projekt „Bawimy się, uczymy się…

wtorek, 17, maj 2011
W okresie od 3 listopada do 19 grudnia 2008 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Grzymiszewie realizowany był projekt „Bawimy się, uczymy się…”. Głównym celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej oraz lepsze przygotowanie dzieci uczęszczających
do przedszkola i grup rocznego przygotowania przedszkolnego do dalszej edukacji szkolnej.

W ramach projektu został zorganizowany  cykl zajęć pozalekcyjnych dla przedszkolaków i uczniów klas I-III szkoły podstawowej.  Dla grupy przedszkolnej i dla grupy rocznego przygotowania przedszkolnego przeprowadzono cykl zajęć opiekuńczo wychowawczych w ramach, których obyły się zajęcia aktywności muzyczno-ruchowej na podstawie metody aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss. Zajęcia polegały na słuchaniu muzyki klasycznej, graniu na instrumentach perkusyjnych, aktywnym uczestnictwie w słuchaniu i tworzeniu muzyki. Dla wyselekcjonowanych dzieci z grupy rocznego przygotowania przedszkolnego oraz grupy uczniów z klas I-III przeprowadzone zostały zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze. W ramach tych zajęć kształtowane i doskonalone były u uczniów wszystkie wymagane na tym etapie edukacji umiejętności, czyli: pisanie, czytanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy praktyce. Przeprowadzony został także cykl zajęć logopedycznych.
Środki na realizację projektu „Bawimy się, uczymy się…” zostały pozyskane przez Gminę i Miasto Tuliszków w ramach Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

bawmy

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin