Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o odwołaniu otwartego konkursu ofert

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o odwołaniu otwartego konkursu ofert dla podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. 2018 poz. 450) na dofinansowanie w formie wsparcia zadań realizowanych na rzecz mieszkańcó Gminy i Miasta Tuliszkóww zakresie przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz edukacyjna opieka wychowawcza

 

Czytaj więcej...

Informacja Burmistrza o I posiedzeniu Rady Samorządu Mieszkańców

Informacja Burmistrza

Uprzejmie informuję, że w dniu 25 marca 2019r. o godz. 20-te,j w sali nr 25 Urzędu GiM w Tuliszkowie  odbędzie się I posiedzenie Rady Samorządu Mieszkańców, na którym Rada dokona wyboru Zarządu Samorządu Mieszkańców  miasta Tuliszkowa.

Burmistrz GiM Tuliszków

/-/ Krzysztof Roman

Czytaj więcej...

Informacja Burmistrza

Informacja Burmistrza
 
 
Burmistrz Krzysztof Roman informuje, że w dniu 30 marca 2019 roku o godz. 19.00 w sali OSP RUDA odbędzie się dalsza część zebrania wiejskiego (wyborczego) sołectwa Ruda, rozpoczętego w dniu 18 marca 2019 r.

Informując o powyższym serdecznie zapraszam do udziału w zebraniu.

                                                                  Burmistrz GiM Tuliszków

                                                                /-/ Krzysztof Roman

 

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin