Gminny Dzień Dziecka

2 czerwca o 15:00 w strugach deszczu rozpoczął się Gminny Dzień Dziecka. Rozpoczął Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Gzegorz Ciesielski który wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej Piotrem Hryniukiem przywitali wszystkich przybyłych, a w szczególności dzieci.

Czytaj więcej...

Manewry strażackie na obiekcie

Punktualnie o 11:00 na terenie Gimnazjum w Grzymiszewie rozległ się dźwięk dzwonka. Na ten dźwięk nauczyciele szybko przeprowadzili ewakuację znajdujących się w szkole uczniów. Jednocześnie o alarmi pożarowym została powiadomiona straż pożarna. Tak rozpoczęły się manewry strażackie na obiekcie.

Czytaj więcej...

Wybrano sołtysów i przewodniczącego RSM

WYBRANO SOŁTYSÓW I PRZEWODNICZĄCEGO RSM

 

4 maja 2007 roku, po przeszło miesiącu zakończyły się wybory do rad jednostek pomocniczych w gminie. Dla przypomnienia dodam , iż jednostką pomocniczą są sołtysi wraz z radami sołeckimi, a na terenie gminy Tuliszków Rada Samorządu Mieszkańców (RSM) na której czele stoi Przewodniczący i Zarząd.

Czytaj więcej...

Dni Tuliszkowa

DNI TULISZKOWA

 

 

W dniach 1 i 3 maja 2007 roku miały miejsce Dni Tuliszkowa, nad którymi patronat medialny objeło Radio Merkury, Radio Flash oraz Echo Turku.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin