Dzień Edukacji Narodowej

14 października 2009 roku w Sali Bankietowej Państwa Manickich odbyła się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej. Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący RM w Tuliszkowie Piotr Hryniuk wręczyli nagrodę burmistrza. Nagrodę burmistrza otrzymali:
Iwona Bartczak- nauczycielka Zespołu Szkół w Tuliszkowie
Izabela Gradecka- dyrektor Gimnazjum w Grzymiszewie
Alicja Ignaczak- dyrektor ZP w Tarnowej
Krzysztof Konieczka- w-ce dyrektor Zespołu Szkół w Tuliszkowie
Małgorzata Krucka- dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie
Elżbieta Kutkowska- dyrektor SP w Kiszewach
Irena Michalak- dyrektor SP w Smaszewie
Marianna Skubiszewska- dyrektor przedszkola w Tuliszkowie
Grażyna Tabaka- nauczycielka Zespołu Szkół w Tuliszkowie
Halina Wenc- dyrektor Zespołu Szkół w Tuliszkowie
Jolanta Werkowska- dyrektor SP w Ogorzelczynie
Nadano również tytuły „Nauczyciela Roku” w trzech kategoriach.
W kategorii nauczyciela klas 1-3 nominowani byli następujący nauczyciele: Aleksandra Grzelak (SP Ogorzelczyn), Jolanta Krawczyk (SP w Tarnowej), Barbara Bukowiecka (SP Smaszew), Ewa Bartczak (ZS w Tuliszkowie) oraz zwyciężczyni Wioletta Wasela (ZSP Grzymiszew).
W kategorii nauczyciela klas 4-6 nominowani byli: Ewa Łuszcz (SP Ogorzelczyn), Urszula Okupna (SP Smaszew), Grażyna Wojdak (ZSP Grzymiszew). Aneta Urbaniak (ZS w Tuliszkowie) oraz zwyciężczyni w tej kategorii Marzena Małolepsza (SP Tarnowa).
W kategorii nauczyciela gimnazjum nominowani byli następujący nauczyciele: Ewa Kowalewska (Gimnazjum w Grzymiszewie), Kornelia Lewandowska (Gimnazjum w Grzymiszewie) oraz Mirosława Puszcz-Majda (ZS w Tuliszkowie). Zwyciężczynią w tej kategorii została Kornalia Lewandowska.
14 października 2009 roku w Sali Bankietowej Państwa Manickich odbyła się uroczystość Dnia Edukacji Narodowej.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie o silnych wiatrach

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ostrzega:
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia
meteorologicznego nr 335 wydanego przez IMGW Oddział w Poznaniu dnia 13.10.2009 r.:
Ważność: od godz. 20:00 dnia 13.10.2009 r. do godz. 20:00 dnia 14.10.2009 r.
Obszar: województwo wielkopolskie
Stopień zagrożenia: 1
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o prędkości 40 – 50 km/h, w porywach 70 –
90 km/h, z kierunków północnych.
W czasie ważności ostrzeżenia wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na wschodzie
województwa również śniegu. Opady okresami mogą być dość intensywne 15 – 20 mm.
Skutki: Uszkodzenia budynków, dachów; łamanie i wyrywanie drzew z korzeniami; utrudnienia
w komunikacji; uszkodzenia linii napowietrznych.
Uwagi WCZK w odniesieniu do niniejszego ostrzeżenia:
- proszę podjąć stosowne działania w tym szczególnie związane z ostrzeżeniem ludności,
- o negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować Wojewódzkie
Centrum Zarządzania Kryzysowego (tel. 061 854 99 10, fax. 061 854 99 20),
- adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/ost_met.html
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ostrzega:

Czytaj więcej...

Gminno- Parafialne Dożynki oraz Jubileusz 90-lecia OSP Tarnowa

O godz. 14.30 w kaplicy w Tarnowej rozpoczęła się Mszę Święta, która odprawił Ks. Prałat Stanisław Nowak, proboszcz parafii w Tuliszkowie oraz Ks. Antonii Janicki, kapelan OSP powiatu tureckiego.
Po mszy św. z kaplicy na plac uroczystości wyruszył korowód dożynkowy. Na jego czele kroczyły pododdziały OSP. Za nimi jechał wóz z Zespołem „Wrzos” oraz bryczka ze Starostami, Księżmi i Burmistrzem. Następnie kroczyły delegacje wieńcowe: Grzymiszew, Kiszewy, Ogorzelczyn, Piętno, Ruda, Sarbicko, Smaszew, Tarnowa, Tuliszków, Wielopole, Wróblina, Wymysłów
Gości prowadzili Przewodniczący Rady Miejskiej – Piotr Hryniuk i Sekretarz Gminy – Bolesław Mazurek. Za nimi podążali artyści z Ukrainy: zespól taneczny „Gracja” oraz duet wokalny Natalia Melnik i Włodimir Gumenczuk. Korowód zamykali pozostali uczestnicy uroczystości.
Z okazji 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej na ścianie strażnicy zamieszczono tablicę upamiętniającą tę rocznicę. Ufundowała ją Gmina i miasto Tuliszków. Na tablicy zamieszczono Św. Floriana – Patrona Strażaków, Znak Związku OSP RP oraz napis: Św. Florianie – Patronie Strażaków miej nas w swojej opiece. W 90-rocznicę Druhowie Strażacy. 1919-2009.
Odsłonięcia tablicy dokonali: Ks. Prałat Stanisław Nowak, Proboszcz Parafii w Tuliszkowie, Grzegorz Ciesielski – Burmistrz Tuliszkowa oraz Jerzy Ćwiek prezes OSP w Tarnowej.
Specjalną modlitwę odmówił Ks. Stanisław Nowak, a tablicę poświęcił Kapelan Powiatowy OSP Ks. Antoni Janicki.
Dowódca Uroczystości, młodszy kapitan Marek Mazurek, złożył raport Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Turku, Zbigniewowi Gradeckiemu, po przyjęciu raportu nastąpiło przywitanie pododdziałów, a następnie odegranie Hymnu Państwowego.
Zespół „Wrzos” rozpoczął część wieńcową piosenką „Otwierajcie szeroko wierzeje”. Na czele Korowodu Dożynkowego kroczyli Starostowie Dożynek: Czesława Adamek z Piętna oraz Radosław Kwiatkowski z Tarnowej.
Dożynkowa bramę otworzyły dzieci z Tarnowej, gospodarze uroczystości.
Za Starostami podążał Zespół „Wrzos” z Grzymiszewa oraz delegacje wieńcowe poszczególnych miejscowości Gminy Tuliszków.
Po wręczeniu przez Starostów chleba, Burmistrz wraz z Ks. Stanisławem Nowakiem oraz Przewodniczącym RM – Piotrem Hryniukiem, podzielili go i zanieśli uczestnikom uroczystości. Chlebem częstowali również Starostowie oraz dzieci z Tarnowej.
Burmistrz Grzegorz Ciesielski, gospodarza tuliszkowskiej ziemi, oficjalnie otworzył Uroczystości Dożynkowe Anno Domino 2009.
Łącznie z uroczystościami dożynkowymi obchodzony był jubileusz 90–lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej. Jerzy Ćwiek Prezes tej jednostki przybliżył rysu historycznego jubilatki.
Dla uczczenia jubileuszu 90-lecia OSP w Tarnowej, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydium Zarządu Głównego nadało ZŁOTY MEDAL za zasługi dla pożarnictwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej.
Medal jak i większość pozostałych odznaczeń wręczali: Starszy Brygadier Leonard Soja, Komendant PSP w Turku, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Turku Zbigniew Gradecki i Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie Grzegorz Ciesielski.
Ponadto Starosta Turecki nadał Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej Odznakę Honorową „ZA ZASŁUGI DLA POWIATU TURECKIEGO”. To odznaczenie wręczyli: Zdzisław Cichy i Bohdan Radecki, Radni Rady Powiatu Tureckiego.
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umocnienia Związku uhonorowało medalem honorowym im. Bolesława Chomicza, Prezesa jednostki OSP Tarnowa druha Jerzego Ćwieka.
W związku z obchodami 90-lecia, za działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju jednostek OSP, zostały przyznane medale i odznaczenia dla druhów strażaków:
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa wielkopolskiego nadano Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa następującym druhom:
1. Janowi Darulowi
2. Janowi Siwkowi
3. Kazimierzowi Siepce
4. Stanisławowi Nowakowskiemu
5. Dariuszowi Wojtaszakowi
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa wielkopolskiego nadano Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa następującym druhom:
1. Piotrowi Ślusarkowi
2. Józefowi Patrzykątowi
3. Jerzemu Wojtaszkowi
4. Józefowi Maleszy
5. Remigiuszowi Anastaziakowi
6. Bronisławowi Arentowi
7. Zbigniewowi Nowakowskiemu
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego województwa wielkopolskiego nadano Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa następującym druhnom i druhom:
1. Krzysztofowi Wojtczakowi
2. Wandzie Wojtaszek
3. Leszkowi Wachowskiemu
4. Markowi Maćkowskiemu
5. Mariuszowi Przybylskiemu
6. Mirosławowi Siwkowi
7. Iwonie Marciniak
8. Marii Wachowskiej
Uchwałą Prezydium Zarządu Powiatowego Związku OSP RP nadano odznakę „Strażak Wzorowy” następującym druhom:
1. Krzysztofowi Szymczakowi
2. Romanowi Darulowi
3. Markowi Nowakowskiemu
W uznaniu zasług podczas długoletniej służby w szeregach Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarnowej dla najstarszych członków tej jednostki ufundowano pamiątkowe statuetki i dyplomy okolicznościowe, następującym druhom,
1. Ćwiekowi Jerzemu
2. Buczyńskiemu Józefowi
3. Siwkowi Wacławowi
4. Frankowskiemu Józefowi
5. Michalakowi Józefowi
Pamiątkowe statuetki wręczyli: Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie Piotr Hryniuk.
Starosta Turecki nadał Odznakę Honorową „Za zasługi dla Powiatu Tureckiego” następującym osobom:
Antoniemu Przybylskiemu
Jerzemu Wojtaszkowi
Janowi Darulowi
Markowi Frankowskiemu
Dariuszowi Kośli
Arkadiusz Szczapiowi
Odznaki wręczyli: Zdzisław Cichy i Bohdan Radecki, Radni Rady Powiatu Tureckiego.
Ponadto Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP w Tuliszkowie przyznało odznaczenia za wysługę lat dla członków OSP Tarnowa.
Odznaczenia te zostaną wręczone na najbliższym zebraniu sprawozdawczym tej jednostki.
Po wręczeniu odznaczeń kontynuowana była część dożynkowa uroczystości. Odbyła się prezentacja wieńców dożynkowych i ich ocena przez powołaną na tę okazję komisję w składzie: Ks. Prałat Stanisław Nowak - Proboszcz Parafii pod wezwaniem Św. Wita w Tuliszkowie, Grzegorz Ciesielski – Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków, Piotr Hryniuk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Tuliszkowie, Czesława Adamek i Radosław Kwiatkowski - Starostowie Dożynek.
Oto lista delegacji wieńcowych:
Sołectwo Grzymiszew
Wieniec nieśli: Jan Mikołajczyk i Andrzej Młotkiewicz
Kiszewy
Delegację tworzyli: Zdzisław Sikorski, Danuta Nowak i Barbara Grala
Ogorzelczyn
W delegacji wieńcowej byli: Eugenia Borowska, Agnieszka Woźniak i Sylwia Włodarska
Piętno
Wieniec nieśli: Halina Witczak i Sabina Kościankowska
Ruda
Delegację wieńcowa sołectwa tworzą: Danuta Kwiatkowska, Jadwiga Bocian, Jadwiga Kubacka i Grażyna Kutkowska
Wieniec wykonali: Marzena i Marek Mazurkowie
Sarbicko
Wieniec nieśli: Kamila Nowak, Natalia Nowak, Julia Nowak, Romuald Ochocki
Smaszew
Delegację tworzyli: Marzena Kokorzycka i Ewa Sompolska
Tarnowa
W delegacji gospodarzy dożynek szli: Dariusz Kośla, Jan Małolepszy, Lesław Radecki, Piotr Derdziak
Tuliszków
Delegację Rady Samorządu Mieszkańców Tuliszkowa tworzą: Walenty Grześkiewicz, Tomasz Jarosik, Bartosz Łodożyński oraz Bogdan Kubacki
Wielopole
Wieniec sołectwa Wielopole niósł Jarosław Bącler.
Wróblina
Delegację tego sołectwa tworzą: Cecylia Wielgocka, Barbara Rykowska oraz Adam Fabjański
Wymysłów
Wieniec sołectwa Wymysłów nieśli: Magdalena Kwieciak, Halina Gronostaj, Agnieszka Gibasiewicz i Katarzyna Łuczak.
Podsumowania prezentacji wieńców dożynkowych dokonał Ks. Prałat Stanisław Nowak. Naszą gminę na Dożynkach Powiatowych w Brudzenie reprezentowała będzie delegacja z Wymysłowa.
Każda delegacja otrzymała nagrodę, której fundatorami była Gmina i Miasto Tuliszków. Wręczyli je Grzegorz Ciesielski i Piotr Hryniuk.
Tradycyjne przyśpiewki wykonał Zespół „Wrzos” z Grzymiszewa.
Niezwykle udany był ponad dwugodzinny występ artystów z Winnicy ma Ukrainie: duetu wokalnego NATALII MELNIK I WŁODIMIRA GUMIENCZUKA oraz ZEPOŁU „GRACJA” pod kierownictwem OLGI I ALEKSANDRA MATUSIAKÓW. Artyści niewątpliwie podbili serca uczestników dożynek w Tarnowej.
Ponadto w Tarnowej zaprezentowała się discopolowa formacja „ŁUKASH””.
Po koncercie w sali OSP odbyła się zabawa taneczna.
O godz. 14.30 w kaplicy w Tarnowej rozpoczęła się Mszę Święta, która odprawił Ks. Prałat Stanisław Nowak, proboszcz parafii w Tuliszkowie oraz Ks. Antonii Janicki, kapelan OSP powiatu tureckiego.

Czytaj więcej...

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Wielopole 2009

12 lipca 2009 r. w Wielopolu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.
Pierwszą dyscypliną w jakiej rozegrano zawody była sztafeta pożarnicza, polegająca na pokonaniu toru przeszkód w jak najkrótszym czasie. Jako pierwsze do konkurencji przystąpiły panie. Udział brały dwie drużyny żeńskie z OSP Sarbicko i OSP Krępa. OSP Sarbicko uzyskując czas 78,15 sek w tej konkurencji pokonało OSP Krępa, która to uzyskała czas 82,15.
Po Paniach przyszedł czas na sztafetę pożarniczą w wykonaniu panów. W sztafecie udział wzięło 14 jednostek OSP, a były to: OSP Ogorzelczyn, OSP Ruda, OSP Grzymiszew, OSP Smaszew, OSP Piętno, OSP Wielopole, OSP Tuliszków, OSP Wróblina, OSP Krępa, OSP Sarbicko, OSP Tarnowa, OSP KIszewy, OSP Gadowskie Holendry oraz OSP Nowy Świat.
Sztafetę naszybciej pokonała OSP Wróblina uzyskując czas 63,20 sek. Jednak tuż za nią była jednostka OSP Krępa z czasem 65, 80 sek, a także inne OSP Ruda i OSP Smaszew z czasami 66,5 sek i OSP Tuliszków z czasem 66,90 sek. Tak sytuacja nie zapewniała OSP Wróblina pierwszego miejsca, sprawiając iż sprawne wykonanie cześci bojowej, mogło zagwarantować 1 miejsce kilku drużynom.
Jednak zanim w części bojowej mogli wykazać się panowie, wcześniej przed nimi do części bojowej przystąpiły drużyny żeńskie. Lepszy czas uzyskała żeńska drużyna OSP Sarbicko, która zadanie bojowe wykonała w czasie 65,90 sek i tym samym uzyskała I miejsce z ogólną liczbą punktów 144,05 pkt. II miejsce przypadło żeńskiej drużynie OSP Krępa, która część bojową pokonała w czasie 67,80 i uzyskała ogólną liczbę punktów 149,95 pkt.
Wśród mężczyzn OSP Krępa zdominowała część bojową, uzyskując najlepszy czas 45,60 sek oraz wykonując bezbłednie całą konkurencję. Tuż za nimi była OSP Wróblina, która również osiągneła czas w części bojowej poniżej 50 sekund czyli 49,60 sek. Tuż za OSP Wróblina była OSP Tuliszków z czasem 50,30 sek.
Ostateczna klasyfikacja zawodów przedstawiała się następująco:
Drużyny żeńskie:
1. miejsce- OSP Sarbicko
2. miejsce- OSP Krępa
Drużyny męskie:
1. miejsce- OSP Krępa
2. miejsce- OSP Wróblina
3. miejsce- OSP Tuliszków
4. miejsce- OSP Wielopole
5. miejsce- OSP Ruda
6. miejsce- OSP Gadowskie Holendry
7. miejsce- OSP Sarbicko
8. miejsce- OSP Smaszew
9. miejsce- OSP Grzymiszew
10. miejsce- OSP Kiszewy
11. miejsce- OSP Ogorzelczyn
12. miejsce- OSP Piętno
13. miejsce- OSP Nowy Świat
14. miejsce- OSP Tarnowa
12 lipca 2009 r. w Wielopolu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze. Zawody odbywały się w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

Czytaj więcej...

III Otwarte Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

Już po raz trzeci, z inicjatywy Stefana Markiewicza, w Tuliszkowie odbyły się zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi. W tym roku dopisała zarówno pogoda, jak i uczestnicy.
III Otwarte Gminne Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi rozpoczęły się na stadionie miejskim w Tuliszkowie o godz. 14:30 prezentacją zawodników oraz błogosławieńtwem zwierząt, którego dokonał ks. Marek Zając.
Kolejnym punktem programu była uroczysta parada zawodników ulicami Tuliszkowa. Parada przejechała ulicą Poznańską, Placem Powstańców Styczniowych, ulicą Zaremby, Patrzykąta, Górną, Targową, Nałkowskiej, Walki Młodych, Krasickiego i na koniec ulicą Poznańską wracając na stadion.
O godzinie 15:00 rozpoczęły się właściwe zawody, sprawdzające przede wszystkim zręczność zawodników w powożeniu zaprzęgami. Zawody odbyły się w 5 kategoriach:
Zaprzęgi Wielokonne, Zaprzęgi Jednokonne, Zaprzęgi Parokonne, Zaprzęgi Jednokonne Kuców, Zaprzęgi Parokonne Kuców. Do zawodów zgłosiło się razem 17 i byli to następujący zawodnicy:
Roman Gronowalski z Cisewa
Wojciech Szewczyński ze Stawek
Roman Janicki z Kleczewa
Włodzimierz Niedźwiecki z Kępna
Adam Graczyk ze Strzałkowa
Eugeniusz Chojnowski ze Skarżyna Kolonia
Henryk Włodara z Konina
Jerzy Liberski z Powiercia
Tadeusz Jaroszewski z Krzymowa
Mirosław Marciniak z Wojciechowa
Mirosław Wojtczak z Brąszewic
Marcin Klinkiewicz
Stefan Markiewicz z Tuliszkowa
Krzysztof Stelmaszczyk
Mirosław Grudziński ze Żdżar
Zbigniew Wróblewski z Wilkowa
Andrzej Przybylski z Żychlina
Stefan Markiewicz z Tuliszkowa, organizator zawodów.
Wyniki w poszczególnych kategoriach przedstawiały się następująco:
Kategoria Zaprzęgi Wielokonne
1. Mirosław Grudziński
2. Stefan Markiewicz
3. Marcin Klinkiewicz
Kategoria Zaprzęgi Parokonne
1. Jerzy Liberski
2.Marcin Klinkiewicz
3.Adam Graczyk
Kategoria Zaprzęgi Jednokonne
1. Roman Gronowalski
2. Stefan Markiewicz
3. Eugeniusz Chojnowski
Kategoria Zaprzęgi Jednokonne Kuców
1. Mirosław Grudziński
2. Stefan Markiewicz
3. Eugeniusz Chojnowski
Kategoria Zaprzęgi Parokonne Kuców
Nie została rozstrzygnięta z powodu dyskwalfikacji zawodników.
Po części sportowej przyszła koleji na część artystyczną, której główną atrakcją były gry i zabawy prowadzone przez prawdziwych kowbojów i kowbojki, którzy demonstrowali szuczki z lassem, rewolwerami. Kowboje odznaczyli również Burmistrza Grzegorza Ciesielskiego gwiazdą szeryfa po złożeniu odpowiedniej przysięgi oczywiście.
W międzyczasie występował zespół country z Poznania. Całość zakończyła się około godziny 21:00.
Już po raz trzeci, z inicjatywy Stefana Markiewicza, w Tuliszkowie odbyły się zawody w powożeniu zaprzęgami konnymi. W tym roku dopisała zarówno pogoda, jak i uczestnicy.

Czytaj więcej...

Dni Tuliszkowa 2009

6 i 7 czerwca 2009 roku w Tuliszkowskim Amfiteatrze odbyły się uroczystości związane z obchodami Dni Tuliszkowa. Na tą okazję Samorząd Tuliszkowski przygotował szereg atrakcji. Sobota była dniem przewidzianym dla młodszych obywateli Gminy Tuliszków. Niedziela miała natomiast upłynąć pod szyldem humoru i dobrej zabawy.
Sobotnie uroczystości rozpoczął Zespół Ludowy "Tuliszkowiacy", działający od 2 lat przy Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Tuliszkowie, prowadzony przez Bożenę Pielesiak. Zespół zaprezentował  takie tańce jak: Mazur, Polonez, Jive, Cha-Cha oraz Ugi Bugi prosto z Jungli.
Po Tuliszkowiakach, przy bardziej współczesnych rytmach zaprezentowała się Grupa Tańca Nowoczesnego, działająca przy MGOK Tuliszków, prowadzona przez Panią MarlenęTOmczak. Grupa zyskała sympatię publiczności wprowadzając na scenie dużo discodenc`owego zamieszania.
Na brak sympatii nie mogły narzekać również Panie z Forum Kobiet, które zaprezentowały opracowane na warsztatach teatralnych przedstawienie "Czerwony Kapturek". W strojach i w konwencji z odrobinę przymkniętym okiem przedstawienie wytwłało entuzjazm publiczności. Panie z Forum Kobiet jak co roku przygotowały również upominki dla dzieci.
Oprócz tego Gmina i Miasto Tuliakóq na ten dzień przygotowała szereg gadżetów dla dzieci, które rozdano podczas imprezy. Na stoisku urzędu można było zakupić również lokalnego dukata "4 partneki", monetę wybitą w ramach Stowarzyszenia "Solidarni w Partnerstwie" przez Polską Mennicę. Loterię Fantową dla dzieci przygotowało Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin "Promyk".
Specjalnie dla dzieci niespodziankę przygotowała straż i policja, które zaprezentowały swoje samochody. Włączyła się w to również firma A2 Koparki z Tuliszkowa, która umożliwiła dzieciom zasiadanie w kabinach koparek.
Na sam koniec wystąpiły gwiazy wieczoru. Jako pierwszy wystąpił zespół Terceet Egzotyczny, który w nostalgię wprowadził niejedną z osób na amfitatrze.
Po występie Tercetu Egzotycznego zebrana publiczność zareagowała piskami na wejście Ivana Komarenki. Ten zaprezentował szereg utworów ze swojego repertuaru oraz wiele aranżacji. Wywołał jednak swoją popowo- tanecznym repertuarem wesoły nastrój wśród zgromadzonych osób.
Niedziela była drugim dniem Dni Tuliszkowa w którym przyznano wiele nagród, odznaczeń, rozstrzygnięto wiele konkursów.
Zaczęto od nadania tytułów Lidera lokalnej Tradycji i Promocji. W tym roku otrzymały je zespoły "Jesień" z Tuliszkowa oraz "Wrzos" z Grzymiszewa.
Przeprowadzono również konkurs w jedzeniu rogala kasztelańskiego na czas. Spośród zgłaszających się z Publiczności osób, zwyciężył Maciej Dąbrowski, radny Sejmiku Wojewódzkiego, który otrzymał tytuł Podczaszego Rogala Kasztelańskiego.
Jak co roku w organizację Dni Tuliszkowa aktywnie włączyły się sołectwa, które przygotowały stoiska z lokalnymi potrawami. Doceniając poświecenie Burmistrz Grzegorz Ciesielski oraz Przewodniczący RM Piotr Hryniuk wręczyli sołtysom podziękowania za udział w życiu społecznym gminy.
Z okazji Dni Tuliszkowa zorganizowano również 3 konkursy: VI Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Konkurs pn. Samorządowiec Wielkiego Formatu, Turniej Kabaretowy o Statuetkę Tuliszkowskiego Lisa Przechery.
VI Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym
Kategoria Szkoły Podstawowe
I miejsce- Monika Szczap (SP Ogorzelczyn) Sebastian Janiszewski (SP Grzymiszew)
II miejsce- Marika Gronostaj (SP Smaszew) Natalia Jasak (SP Grzymiszew)
III miejsce- Sonia Straszewska (SP Smaszew)
Kategoria Gimnazjum
I miejsce- Karina Druszcz (Gim. w Grzymiszewie)
II miejsce- Marlena Staszak (ZS Tuliszków)
III miejsce- Patrycja Sierszyńska (ZS Tuliszków)
Konkurs Samorządowiec Wielkiego Formatu
W tym konkursie wszyscy uczestnicy otrzymali roznorzedne nagrody. Wszystkie szkoły biorące udział w konkursie przygotowały 2 metrowe postacie, przedstawiające najwybitniejsze osoby Lokalnego Życia Samorządowego tj. ] Burmistrza Grzegorza Ciesielskiego, Sekretarza Urzędu Bolesława Mazurka, Przewodniczącego Rady Samorządu Mieszkańców Bogdana Kubackiego, Sołtysa Kiszew Piotra Grzeszczaka czy Prezesa OSP Smaszew Marka Zabłockiego.
Turniej o Statuetkę Tuliszkowskiego Lisa Przechory rozegrano w trzech kategoriach.
W kategorii Monolog wygrał Marcin Szczap ze Szkoły Podstawowej w Smaszewie.
W drugiej kategorii mozna było obejrzeć skecze w wykonaniu 2 duetów: Mateusza Śledzianowskiego i Roberta Szewczyka ze SP w Smaszewie oraz Michała maciejaka oraz Pawla Przybył ze SP w Kiszewach. Statuetkę Tuliszkowskiego Lisa Przechory w kategorii Skecz otrzymał duet z Kiszew.
W kategorii piosenka można było usłyszeć klasy IIa i IIb z Zepsołu Szkolno Przedszkolnego w Grzymiszewie w piosence Czerwonych Gitar "Historia Jednej Znajomości"; Paulina Kawecka, Marta Nowakowska, Maryna Dolińska i Sebastian Stasiak wykonali utwór Kabaretu Pod Wyrwigroszem "Wyrwij Kleszcza"; Hubert Werkowski, Mariusz Siwek, Patryk Wasilewski i Maciej Malesza wykonali piosenkę "Władza marzy"; natomiast ostatnią piosenkę pt."Jak ja kocham Cię" z repertuaru kabaretu Otto wykonali Gimnazjaliści z Grzymiszewa: Mateusz Pęcherzewski i Krzysztof Andrzejewski. Statuetkę w tej kategorii otrzymali uczniowie II klas Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grzymiszewie.
Na sam koniec wystąpiły zaproszone kabarety. Jako pierwszy swoje skecze i piosenki przedstawił kabaret Nowaki. Po nich publiczność rozbawiał Kabaret Młodych Panów.
Obchody Dni Tuliszkowa zakończyła zabawa taneczna prowadzona przez zespół Revers.
6 i 7 czerwca 2009 roku w Tuliszkowskim Amfiteatrze odbyły się uroczystości związane z obchodami Dni Tuliszkowa.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie MGOPS

Aktywna integracja - „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”
W dniu 29.05.2009r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Malanowie jako Lider Projektu otrzymał podpisany aneks do umowy ramowej nr POKL.07.01.01.-30-071/08-00 z dnia 22.09.2008r. w sprawie dofinansowania realizacji projektu „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno – zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego” a tym samym możliwość rozpoczęcia realizacji kursów dla Beneficjentów projektu.
Projekt realizowany jest w partnerstwie ośmiu ośrodków z terenu powiatu tureckiego: GOPS Malanów, GOPS Kawęczyn, GOPS Przykona, GOPS Władysławów, GOPS Turek, GOPS Brudzew, MGOPS Dobra i MGOPS Tuliszków.
Od dnia 1 czerwca 2009r. beneficjenci zakwalifikowani do udziału w projekcie rozpoczną udział w kursie florystycznym, który odbywa się w Szkole Podstawowej Nr 1 w Turku, ul. 3 Maja 29. W szkoleniu tym udział bierze 13 kobiet. Kurs trwa 90 godzin zgodnie z harmonogramem szkoleń.
3 czerwca 15 mężczyzn rozpocznie udział w kursie obsługi wózków widłowych. Część teoretyczna odbywać się będzie w Szkole Podstawowej Nr 1 w Turku, ul. 3 Maja 29, zajęcia praktyczne odbywać się będą w Zakładach Przemysłu Jedwabniczego w Turku na ul. Jedwabniczej. Całe szkolenie trwa 67 godzin.
Z końcem czerwca tj. od 29. w kursie komputerowym udział weźmie 7 osób. Szkolenie to będzie przeprowadzane w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Turku na ul. Dworcowej 5. Kurs będzie trwał 90 godzin.
W ramach projektu przeprowadzone będę jeszcze kursy: obsługi kasy fiskalnej oraz kurs gastronomiczny a także spotkanie integracyjne dla beneficjentów.
Kierownik Projektu
Alicja Maciejewska
GOPS Malanów
Aktywna integracja - „Wystarczy chcieć – aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin