Zakończenie projektu INTERNETOWY ŚWIAT DLA LUDZI RÓŻNYCH DAT

Ochotnicza Straż Pożarna w Krępie w okresie od marca 2008 roku do kwietnia 2009 roku realizowała projekt „Internetowy świat dla ludzi różnych dat”. Projekt był współfinansowany ze środków Fundacji Wspomagania Wsi w ramach konkursu „Nasza Świetlica, Nasz Klub”. Koszty realizacji projektu wyniosły 29 149,20 zł, z czego dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi 20 000,00 zł.
Celem złożonego przez OSP Krępa projektu było przekonanie lokalnej społeczności do korzystania z zasobów nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych; rozwój kultury wiejskiej i poszerzenie oferty społeczno – kulturalnej dla mieszkańców wsi Krepa. Projekt obejmował także dostosowanie świetlicy wiejskiej do możliwości prowadzenia w niej działalności społeczno - kulturalnej przez cały rok kalendarzowy.
W ramach projektu w remizie strażackiej zostało wydzielone pomieszczenie na świetlice wiejską. Pomieszczenie to zostało wyremontowane i dostosowane do prowadzenia tam zajęć z młodzieżą. Wstawiono nowe drzwi, wygipsowano i pomalowano ściany. Zakupiono piec, CO, kaloryfery i założono centralne ogrzewanie. Zakupione zostały komputery wraz z oprogramowaniem, drukarka oraz podłączono łącza internetowe. Dla prowadzenia zajęć muzyczno-teatralnych oraz na potrzeby organizowanych imprez okolicznościowych i artystycznych zakupiono kolumny, wzmacniacz i mikrofony, uszyte zostały także stroje i kostiumy dla dzieci uczestniczących w spotkaniach teatralno – muzycznych.
W utworzonej świetlicy realizowane były dla dzieci i młodzieży zajęcia muzyczno – teatralne, artystyczne, komputerowe i internetowe. Zajęcia odbywały się w okresie od maja 2008 roku do kwietnia 2009 roku. Największą popularnością cieszyły się zajęcia komputerowe i internetowe gdzie dzieci i młodzież, ale także osoby starsze zdobywały dodatkowa wiedzę dotyczącą obsługi komputera i sposobu korzystania z Internetu. Zainstalowane w świetlicy komputery z dostępem do Internetu służyły dzieciom i młodzieży także jako pomoc przy odrabianiu lekcji oraz pozwalały w atrakcyjny i ciekawy sposób spędzać czas wolny.
Dzieci i młodzież uczestnicząca w zajęciach muzyczno – teatralnych i artystycznych poznała zasady zachowania na scenie, rozwinęła umiejętność recytowania, budowania dialogu, pracy twórczej oraz współpracy w grupie. Zajęcia prowadzone były przez druhnę Martę Kunicką studentkę pedagogiki. Spotkania służyły także przygotowaniom i próbom przed występami dzieci i młodzieży na organizowanych w świetlicy imprezach takich jak Andrzejki, Jasełka, Dzień Mamy czy Dzień Kobiet. Warsztaty plastyczne posłużyły do rozbudzenia zainteresowań i uzdolnień artystycznych dzieci, rozwijania ich wrażliwości estetycznej, wyobraźni i inwencji twórczej. Dzieci pracujące na zajęciach indywidualnie i w grupie, rozwijały swoje możliwości manualne korzystając ze swobody twórczej wypowiedzi, a także ucząc się współpracy z innymi. Przygotowane prace plastyczne zostały przedstawione na zorganizowanej w świetlicy wystawie prac artystycznych dzieci i młodzieży.
W świetlicy zorganizowane zostały zgodnie z rocznym planem imprez: Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, Rajdy rowerowe, Wycieczka, Dożynki, Dyskoteki, Andrzejki, Jasełka, Spotkanie opłatkowe, Choinka, oraz Dzień Kobiet. Największym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszyły się, jak co roku Jasełka, na których zaprezentowana została przez dzieci i młodzież ponad godzinna część artystyczna (Jasełka Noworoczne). Dużym zainteresowaniem cieszyły się także zorganizowane przez druhów rajdy rowerowe i wycieczka.
Realizacja projektu w znaczący sposób wpłynęła na poszerzenie wiedzy mieszkańców na temat Internetu i zwiększenie umiejętności obsługi komputera, a przeprowadzone zajęcia muzyczno teatralne i artystyczne doprowadziły do uzyskania przez świetlicę statusu Wiejskiego Domu Kultury. Organizowane wspólnie przez mieszkańców imprezy okolicznościowe i artystyczne przyczyniły się do zwiększenia integracji lokalnej społeczności. Przeprowadzone w świetlicy remonty i instalacja centralnego ogrzewania przystosowały świetlice do prowadzenia zajęć społeczno – kulturalnych przez cały rok kalendarzowy.
Ochotnicza Straż Pożarna w Krępie w okresie od marca 2008 roku do kwietnia 2009 roku realizowała projekt „Internetowy świat dla ludzi różnych dat”.

Czytaj więcej...

Gminny Dzień Strażaka

3 maja 2009 roku w Tuliszkowie obchodzono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz Gminny Dzień Strażaka. W tym roku głównym punktem programu było wręczenie wozu bojowego dla OSP Tuliszków.
Uroczystości rozpoczęły się na Pl. Świętego Floriana w Tuliszkowie, nieopodal strażnicy OSP Tuliszków, gdzie Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Turku st. bryg. Leonard Soja przekazał OSP Tuliszków wóz bojowy marki Jelcz.
Nowy nabytek OSP Tuliszków został poświęcony przez Proboszcza Tuliszkowskiej Parafii Św. Wita ks. Stanisława Nowaka oraz Kapelana Straży Pożarnej ks Antoniego Janickiego
Po mszy św. na tuliszkowskim rynku, pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, odbyły się uroczystości związane z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. Władze gminy oraz reprezentacje lokalnych organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Kościuszki oraz pod pomnikiem Jana Pawła 2. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Jesień”
Po tej części wszyscy uczestnicy przemaszerowali do Parku Miejskiego, gdzie w amfiteatrze odbyły się dalsze uroczystości Gminnego Dnia Strażaka.
Rozpoczął Burmistrz Grzegorz Ciesielski, który jednocześnie jest Prezesem Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego w Tuliszkowie, witając przybył gości, strażaków oraz mieszkańców.
Po przemówieniu burmistrza przystąpiono do wręczenia medali i odznaczeń. Otrzymali je:
OSP Tuliszków
Jan Mazurkiewicz- wzorowy strażak
Stanisław Król- wzorowy strażak
OSP Sarbicko
Michał Gaj- wzorowy strażak
Emil Jesiołkiewicz- wzorowy strażak
Karol Rybicki- wzorowy strażak
Piotr Ślusarek- srebrny medal
OSP Piętno
Dariusz Rzyśko- wzorowy strażak
Krzystzof Wojtczak- brązowy medal
Krzysztof Wągiel- brązowy medal
Gabriel Rzyśko- złoty medal
OSP Wróblina
Damian Hryniuk- wzorowy strażak
Karol Wszędybył- wzorowy strażak
Wręczono również nagrody dla strażaka roku, działacza roku oraz jednostki roku. Tytuły te przyznano w sposób następujący:
Strażak Roku- Piotr Macudziński (OSP Tuliszków)
Działacz Roku- Robert Zabłocki (OSP Sarbicko)
OSP Roku- OSP Piętno (odebrał naczelnik Józef Prymas)
Po wręczeniu odznaczeń głos zabrał Andrzej Jankowski z Zarządu Wojewódzkiego OSP w Poznaniu oraz Zbigniew Gradecki, Prezes Zarządu Powiatowego OSP w Turku.
Po części oficjalnej przyszła kolej na część artystyczną, którą rozpoczął występ zespołu Wrzos z Grzymiszewa.
Po Wrzosie swoje umiejętności muzyczne zaprezentowała Orkiestra Dęta ze Spycimierza. Na sam koniec wystąpił kabaret Rżysko z Nysy. Podsumowaniem Gminnego Dnia Strażaka była zabawa taneczna, na której zespół Dioda zabawiał wszystkich do późnych godzin nocnych.
3 maja 2009 roku w Tuliszkowie obchodzono rocznicę uchwalenia Konstytucji 3-go Maja oraz Gminny Dzień Strażaka. W tym roku głównym punktem programu było wręczenie wozu bojowego dla OSP Tuliszków.

Czytaj więcej...

Referendum Gminne oraz wyniki referendum

W dniu 7 czerwca 2009 roku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków odbędzie się referendum gminne w sprawie przyjęcia przez Gminę i Miasto Tuliszków od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Tuliszkowie.
22 kwietnia 2009 r. Rada Miejska w Tuliszkowie podjęła uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego dotyczącego przyjęcia przez Gminę i Miasto Tuliszków od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Tuliszkowie.
Referendum zostanie przeprowadzone zgodnie z kalendarzem referendum.
Podczas referendum Mieszkańcy Gminy Tuliszków odpowiedzą na zadane pytanie, które brzmi:
" Czy jest Pan/Pani za przejęciem przez Gminę i Miasto Tuliszków obowiązku właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości za odpłatnością ustaloną przez Radę Miejską w Tuliszkowie?".
Na tak zadane pytanie osoby uprawnione do głosowania, będą mogły odpowiedzieć TAK lub NIE na kartach do głosowania.
W dniu 22 kwietnia 2009 r. uchwałą Rady Miejskiej została również powołana Gminna Komisja  do spraw Referendum. Jej skład przedstawia się następująco:
1. Hanna Grześkiewicz
2. Alina Przybysz
3. Halina Patrzykąt
4. Magdalena Pawłowska
5. Anna Łodożyńska
6. Elżbieta Małolepsza
W dniu 13 maja 2009 roku Gminna Komisja Wyborcza do spraw referendum podjęła uchwałę o powołaniu obwodowych komisji wyborczych, w treści następującej plik PDF
Komisja na swym pierwszym posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2009 r. ukonstyutuowała się, wybierając na swoją przewodniczącą Hannę Grześkiewicz. Zastępcą przewodniczącej została  wybrana Alina Przybysz.
W dniu 7 czerwca 2009 roku na terenie Gminy i Miasta Tuliszków odbędzie się referendum gminne w sprawie przyjęcia przez Gminę i Miasto Tuliszków od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Tuliszkowie.

Czytaj więcej...

Wielkanocna wizyta przedszkolaków

8 kwietnia 2009 roku Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie odzwiedziły przedszkolaki. Nie mogła to być jednak zwyczajna wizyta, jako że i okres nie był zwyczajny, a wielkanocny. Przedszkolaki w typowo wielkanocnych przebraniach odwiedziły pracowników i burmnistrza.
Przedszkolaki dla wszystkich odśpiewały wielkanocne życzenia oraz uraczyły wszystkich tańcem. Na koniec w ramach Śmigusa DYngusa przedszkolaki oblały burmistrza wodą. Ten musiał się wykupić torbą słodyczy. Tym miłym gestem i życzeniami dla przedszkolaków zakończyła się wielkanocna wizyta.
8 kwietnia 2009 roku Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie odzwiedziły przedszkolaki.

Czytaj więcej...

Gminne Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym

6 kwietnia 2009 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie odbyły się Gminne Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Organizatorem gminnych eliminacji był Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie.
Udział w turnieju wzięły 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja:
SP w Ogorzelczynie, SP w Smaszewie, SP w Grzymiszewie, SP w Tuliszkowie, Gimnazjum w Grzymiszewie oraz Gimnazjum w Tuliszkowie.
Zawodnicy mieli do roziwązania testy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Test dla szkół podstawowych składał się z 20 pytań, natomiast gimnazja musiały rozwiązać test składający sięz 25 pytań. Maksymalny czas na rozwiązanie testu wynosił 30 minut, jednak wszystkie drużyny rozwiązały test przed casem, gdyż kolejność zakończenia testów decydowała, w przypadku remisu punktowego, o zwycięstwie.
Klasyfikacja ogólna przedstawiała się następująco:
Kategoria szkół podstawowych:
1 miejsce- SP w Ogorzelczynie 18/20 pkt
2 miejsce- SP w Tuliszkowie 14/20 pkt
3 miejsce- SP w Smaszewie 13/20 pkt (decydował czas złożenia)
4 miejsce- SP w Grzymiszewie 13/20 pkt (decydował czas złożenia)
Kategoria gimnazja:
1 miejsce- Gimnazjum w Grzymiszewie 19/25 pkt
2 miejsce- Gimnazjum w Tuliszkowie 15/25 pkt
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach bedą reprezentować gminę Tuliszków podczas eliminacji powiatowych. Będą to drużyny ze SP w Ogorzelczynie oraz z Gimnazjum w Grzymiszewie.
6 kwietnia 2009 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Tuliszkowie odbyły się Gminne Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym. Organizatorem gminnych eliminacji był Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tuliszkowie oraz Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie.

Czytaj więcej...

Ukraińska delegacja odwiedza gminę Tuliszków

W dnia od 2 do 4 marca 2009 r. w ramach Stowarzyszenia "Wielkopolski Osrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" gmina Tuliszków gościła ukraińską delegację.
W skład delegacji wchodzili:
Wasyl Semeniuk- Przewodniczący miejscości Kryszczynci
Gregorij Szamraj- Przewodniczący miejscowości Tereszpil
Celem wizyty było poznanie Polski,, samorządu terytorialnego oraz rozwiązań w dziedzinie gospodarki lokalnej i prawa samorządowego. Goście z Ukrainy zwiedzili firmę AWG Polonez, gdzie Tomasz Dębowski opowiedział im o funkcjonowaniu firm w Polsce, przedstawił ofertę oraz zaprosił do współpracy ukraińskie firmy.
Delegacja zwiedziła również piekarnie Konbag, po której oprowadzał właściciel Zdzisław Pietrzak, przedstawiając produkcję pieczywa.
Kolejnym przedsiębiorstwem, które zwiedziła ukraińska delegacja była ubojnia Jakuba Janickiego, gdzie właśnie ruszała nowa linia produkcyjna. Goście mieli okazję obejrzeć zaplecze sprzętowe oraz poznać kolejne etapy produkcji wędlin.
W ramach relaksu delegacja odwiedziła Uniejowskie Termy, gdzie mogła odpocząć od napiętego terminarza spotkań i wizyt. W ostatni dzień delegacja odwiedziła Kopalnie KWB "Adamów".
Punktem kulminacyjnym było podpisanie 4 kwietnia umów intencyjnych o partnerstwie, które odbyło się uroczyście w Urzędzie Gminy i Miasta Tuliszków. W imieniu gminy Tuliszków, umowy podpisał Burmistrz Grzegorz Ciesielski.
Na sam koniec goście zwiedzili budynek urzędu, oglądając stanowiska pracy urzedników.
W dnia od 2 do 4 marca 2009 r. w ramach Stowarzyszenia "Wielkopolski Osrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych" gmina Tuliszków gościła ukraińską delegację.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 

facebook_page_plugin