INFORMACJA BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

Informacja Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na dofinansowanie w formie wsparcia zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy i Miasta Tuliszków w zakresie: polityki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Czytaj więcej...

ZAPROSZENIE NA DEBATĘ DOTYCZĄCĄ NOWOCZESNEGO ROLNICTWA

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Obrońców Praw Rolników, Producentów i Przetwórców Rolnych zaprasza na Debatę na temat „Czy na polskiej wsi jest jeszcze miejsce dla nowoczesnego rolnictwa?”, która odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej w Przysieku k. Torunia. Ww. Stowarzyszenie zwraca się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie załączonego zaproszenia wśród jak największej liczby rolników.

Czytaj więcej...

WYSOKA OCENA PROJEKTU TRZECH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Wysoka ocena projektu trzech zadań inwestycyjnych

6 października 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowaw ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ramach konkursu można było składać wnioski dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Warunkiem udziału w konkursie była lokalizacja inwestycji w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Czytaj więcej...

KURENDA

UWAGA ROLNICY

Urząd Gminy i Miasta w Tuliszkowie informuje, że wnioski
o zwrot podatku akcyzowego
należy składać w terminie
od
1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. w godz. 8.00 do 14.30

pok. nr 26.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016r.
do 31 stycznia 2017r.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE Z ROLNIKAMI

Z A P R O S Z E N I E

Na spotkanie z rolnikami pod hasłem:

WSPÓLNIE DLA WIELKOPOLSKIEJ WSI”

organizowanymi pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego

Spotkanie na terenie Powiatu Tureckiego odbędzie się  13-02-2017 r

o godzinie 1000 w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Kaczkach Średnich.

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

POLECAMY

facebook_page_plugin