OBWIESZCZENIE WYBORY ŁAWNIKÓW

WYBORY ŁAWNIKÓW

 

Ogłasza się nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Koninie
i Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2016-2019. Zgłoszenia kandydatów na ławników, wybieranych przez Radę Miejską w Tuliszkowie, przyjmowane są w punkcie informacyjnym lub pokoju nr 11 Urzędu Gminy i Miasta w Tuliszkowie

 

 

do 30 czerwca 2015 r.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

KOMUNIKAT

 

ENERGA Operator Oddział w Kaliszu RD Turek przesyła informację

o planowanych

 

przerwach w dostawie energii elektrycznej

 

dla miejscowości ZADWORNA

 

dnia 23 czerwca (wtorek), w godzinach 9.00 - 12.00.

 

 

NOWY HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

Szanowny Mieszkańcu !!!

 

      Od 1 lipca 2015 roku wprowadza się dodatkową, selektywną zbiórkę „popiołu paleniskowego”.

Każdy, kto zadeklarował selektywną zbiórkę odpadów, otrzyma dodatkowy kosz z oznakowaniem POPIÓŁ.

 

 

     Pierwszy odbiór wyselekcjonowanego popiołu odbędzie się w miesiącu sierpniu zgodnie z harmonogramem.

 

Pozostałą część odpadów tj. odpady „suche” i odpady” mokre” należy selekcjonować według wcześniejszych zasad.

 

UWAGA!!!

Zabrania się mieszania popiołów z odpadami „mokrymi”, jak miało to miejsce dotychczas.

 

Burmistrz Gminy i Miasta Tuliszków

 

harmonogram z dobrym herbem

 

Pobierz ulotkę:

VIII sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie

Biuro Rady Miejskiej w Tuliszkowie
informuje, że w dniu 23 czerwca 2015 r. o godz. 14.30 w sali nr 25

Urzędu Gminy I Miasta w Tuliszkowie
odbędzie się VIII sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie

Porządek obrad:

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin