ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina i Miasto Tuliszków zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Ruda".

 

Pobierz załącznik:

OBWIESZCZENIE

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i miasta Tuliszków.

 

Treść obwieszczenia

 

III EDYCJA KONKURSU SOŁECTW@ W SIECI

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „SOŁECTW@ w sieci”!

 

W tym miesiącu wystartowała III edycja ogólnopolskiego konkursu na najlepszą, wiejską stronę internetową „SOŁECTW@ w sieci”.

Czytaj więcej...

SESJA ABSOLUTORYJNA

VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE - ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

 

W dniu 23 czerwca 2015 roku odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Tuliszkowie. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej- Tomasz Maćkowski. Odczytano porządek obrad, po czym przyjęto protokół z poprzedniej sesji Rady Miejskiej, która miała miejsce 27 kwietnia 2015 roku. Po przyjęciu protokołu, Grzegorz Ciesielski przedstawił sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 

sesja

 

Czytaj więcej...

POLECANY FOTOREPORTAŻ

Budowa kanalizacji w Grzymiszewie.

 

Termomodernizacja budynku po dwrocu.

 

Budowa punktu zbierania odpadów

 logii

facebook_page_plugin